Anect dokončil první rok v tematické síti SSEDIC a ujímá se vedení expertní skupiny

ANECT je jediným českým zástupcem mezi 35 členy evropské tematické sítě SSEDIC (Scoping the Single European Digital Identity Community).

Anect dokončil první rok v tematické síti SSEDIC a ujímá se vedení expertní skupiny


Vedením pětičlenné skupiny „European eID visionary task force“, zaměřené na vytvoření nového systému evropské elektronické identity, byl pověřen Libor Neumann. Cílem skupiny je navrhnout Evropské komisi a odborné veřejnosti nový směr v oblasti vzájemného prokazování identity v kybernetickém světě. Výsledky této pracovní skupiny budou mít přímý vliv na průběh další práce SSEDIC.


Komentáře