Angažovaných zaměstnanců je v Česku minimum. Obzvláště mezi mladými

Mladým zaměstnancům po celém světě chybí angažovanost a nejhůře vnímají tlaky, které jsou s prací spojené. To způsobuje firmám, organizacím i zemím problémy s řízením lidí a dlouhodobou retencí.

Angažovaných zaměstnanců je v Česku minimum. Obzvláště mezi mladými


V globálním měřítku je podle průzkumu zjevně patrná polarizace mezi deziluzí trpícími mladými lidmi (18 – 29 let) a jejich staršími, možná rezignovanějšími protějšky. Přestože mladí zaměstnanci nejméně často nesou v práci velkou odpovědnost, největší procento z nich „často“ nebo „prakticky stále“ znepokojuje rovnováha mezi prací a soukromým životem, tlak pracovat přes čas a vlastní zdraví.

„Na protilehlých koncích osy proti sobě stojí pouhých 21 % vysoce angažovaných mladých (18 – 29 let) zaměstnanců a 31 % zaměstnanců – šedesátníků,“ říká ke studii Richard Hospodský, Expert Services Director, GfK Czech. „Tato desetibodová mezera mezi mladými „pracanty“ a těmi, kteří zastávají seniorní pozice, představuje reálný problém pro firmy po celém světě, neboť hrozí rozdělovat pracovní prostředí, vytvářet mezigenerační neshody a může i bránit v rekrutaci, motivaci a pohybu kvalifikovaných mladých talentů,“ dodává Richard Hospodský.

Česko patří k zemím, kde je podíl vysoce angažovaných zaměstnanců velmi nízký (10 %). Lepší skóre v ČR zaznamenaly tzv. bílé límečky (16 %) než modré límečky (7 %). Hůř je na tom z vyspělých zemí už jen Nizozemí (8 %). Na Slovensku je vysoce angažovaných zaměstnanců 14 %, v Polsku 12 %. Mezi vyspělými zeměmi je vysoký podíl velmi angažovaných zaměstnanců v Izraeli (29 %), v USA (28 %), v Kanadě (24 %) a ve Švýcarsku (22 %).

„Hodně o pozici zaměstnání na hodnotovém žebříčku Čechů vypovídá i skutečnost, že pouze 9 % zaměstnanců v České republice by se chtělo za lepším zaměstnáním přestěhovat do zahraničí,“ podotýká Richard Hospodský, Expert Services Director, GfK Czech. „To je nejméně ze všech sledovaných zemí,“ dodává Richard Hospodský.Informace o výzkumu

Studii s názvem „GfK International Employee Engagement Survey“ realizoval GfK Custom Research. Zahrnuje názory 30 556 pracujících dospělých lidí z 29 zemí světa, kteří byli dotazováni v době mezi 8. únorem a 4. dubnem 2011.  V České republice bylo formou osobního dotazování po celém území ČR osloveno 488 zaměstnanců. Data byla vážena tak, aby reprezentovala demografické složení (odvětví, pohlaví a věk) každé země. Pro souhrnné globální statistiky byla data pro každou zemi rovněž převážena přes HDP.

Země, v nichž studie proběhla: Argentina, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Filipíny, Francie, Izrael, Kanada, Kolumbie, Makedonie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie.

Komentáře