APIS: řešení BI pro IFS Aplikace

BI nadstavba APIS pro IFS Aplikace je postavena na technologii Oracle BI Suite a primárně slouží k podpoře řízení výrobních procesů. Po úspěšném pilotním provozu řešení u prvních klientů je nyní APIS všeobecně k dispozici.

APIS: řešení BI pro IFS Aplikace


APIS (Altec Productive Intelligence System) je integrovaná flexibilní sada aplikací pro podporu řízení průmyslové výroby, využívající prvky Business Intelligence. Dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet podnikové analýzy, přehledy o provozu, zakázkách, vytížení kapacit a úrovni využití zdrojů, nákladech a podobně. Jedná se o vysoce škálovatelné řešení, které je možné využít jak pro malá či pilotní řešení, tak i pro rozsáhlé systémy s mnoha stovkami či tisíci uživateli. Řešení vyvinula společnost Altec, která je významným implementačním partnerem IFS v České republice.

Řešení umožňuje získávat a využívat data z IFS Aplikací, ale i dalších primárních informačních systémů a prezentovat je ve formě panelů a reportů, které si každý uživatel snadno přizpůsobí podle svých potřeb a vkusu. Práce s reporty je stejně snadná, jako brouzdání po internetu a mnohem snadnější než v tabulkovém procesoru MS Excel.

APIS navíc minimalizuje zatěžování primárního informačního systému. Data jsou totiž čerpána z databáze ERP systému v určitých intervalech (denně, měsíčně…), a to v takové době, kdy je primární systém minimálně využíván uživateli. Datové pumpy jsou optimalizovány tak, že čerpají jen nová a změněná data, a tím dále minimalizují nároky na primární systém. Data využívaná pro výstupy jsou uložena v datovém skladu v agregované podobě, a pokud uživatel spustí konkrétní report, jsou informace dostupné prakticky okamžitě, aniž by bylo nutno je složitými výpočty získávat z primárního systému.

Společnost Altec získala v roce 2009 na vývoj řešení APIS dotaci z projektu ICT a strategické služby. APIS byl ještě v závěru roku 2009 nasazen u prvních šesti zákazníků.

Komentáře