Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Společnost Aquasoft dosáhla v prvním pololetí roku 2009 výnosů ve výši 130 miliónů korun. Firma zaznamenává nárůsty ve většině klíčových hospodářských ukazatelů.

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize


Ze zveřejněných výsledků hospodaření za první polovinu fiskálního roku vyplývá, že společnost zaznamenala nárůst ve všech významných ekonomických ukazatelích. Zisk v porovnání se stejným obdobím roku 2008 vzrostl o 18 %, výnosy o 34 % a produktivita práce, klíčový ukazatel výkonnosti firmy, meziročně o 8 %. Aquasoft tak potvrzuje nárůst již třináctým rokem.

„S výsledky jsme velice spokojeni, zvlášť když vezmeme v úvahu nynější situaci na trhu," říká Petr Franc, generální ředitel společnosti. „Dosavadní výsledky napovídají tomu, že se nám podaří splnit celoroční plán a navýšit roční tržby o 20 % na celkových 250 miliónů korun," upřesňuje Franc.

Firma se od svého vzniku, tedy téměř patnáct let, cíleně orientuje na dlouhodobou spolupráci se svými zákazníky. Aquasoft aktuálně pracuje na zhruba sedmi desítkách projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU, Integrovaný zemědělský registr, Datové úložiště elektronických předpisů a Ekonomicko-provozní systém pro Zdravotní ústav.

Zásadním faktorem pro stabilní fungování a další rozvoj firmy je podle Petra France vysoká míra motivace zaměstnanců. „Jedině vysoce motivovaný tým je schopen zvyšovat svoji produktivitu. Růst produktivity práce je důležitý zejména v této době, kdy řada zákazníků očekává při stejných nebo nižších rozpočtech na IT více funkcionality a vyšší kvalitu dodávaných řešení." Vysokou míru motivovanosti pracovníků Aquasoftu mimo jiné potvrzuje opakované bodování v žebříčku o Nejlepšího zaměstnavatele České republiky. Po loňském umístění v první desítce se společnost letos stala druhým nejlepším zaměstnavatelem v ČR v kategorii malých a středních podniků.

 

Komentáře