Arbes Technologies nově řídí projekty pomocí metodiky PRINCE2

Společnost Arbes Technologies se rozhodla upravit své stávající interní procesy a pracovní postupy tak, aby plně odpovídaly standardům stanoveným metodikou PRINCE2.

Arbes Technologies nově řídí projekty pomocí metodiky PRINCE2


PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) představuje jednu z rozšířených metodologií v projektovém řízení. Jde o ucelený, ale zároveň pružný přístup k řízení jakéhokoliv druhu projektů s minimalizováním rizik.

Hlavními přínosy zavedení metodiky PRINCE2 do firemního prostředí jsou podle Arbes Technologies zejména:

-     ověřené postupy aplikovatelné na všechny typy projektů
-     jednotné definování standardů odpovědností, komunikace a řízení kvality, rizik a konfigurací projektu
-     minimalizace formalizmů a důsledná orientace na dodávané produkty
-     zajištění kontroly nad plánovanými přínosy projektu a zvýšení pravděpodobnosti jejich skutečného dosažení
-     zajištění konzistentnosti projektu a snižování dopadů změn
-     diagnostika stavu projektuÚvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře