Arbes Technologies představil Feis [M]

Feis [M] je ekonomický informační systém určený pro potřeby menších a středních firem. Obsahuje veškeré potřebné účetní agendy, controlling, fakturaci, majetek a uživatelský nástroj pro tvorbu sestav a manažerských reportů.

Arbes Technologies představil Feis [M]


Je postaven na bázi úspěšného robustního produktu Arbes Feis, který je v současnosti využíván jako hlavní podnikový informační systém u více než stovky českých i zahraničních firem a institucí. Feis [M] je možné provozovat i jako službu, kdy zákazník platí za pronájem jen měsíční paušál bez jakýchkoliv dalších poplatků, včetně nákladů na implementaci.

Při standardním způsobu implementace je možné Feis [M] nasadit do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, při využití SaaS modelu je možné ostrý provoz zahájit ještě rychleji, dosavadní zkušenosti hovoří o cca 2-3 týdnech.

Při růstu firmy, jejích potřeb či expanzi do zahraničí je kdykoliv (bez jakékoliv reinstalace) možné FEIS [M] jednoduše rozšířit o funkcionalitu produktu Feis, ať už se jedná o celé moduly skladů, CRM, řízení cash flow, nebo funkcí WorkFlow, IFRS, legislativní úpravy pro další EU země apod.

Součástí Feis [M] je i univerzální rozhraní pro import/export dat pro integraci s výrobními, logistickými či personálními systémy. Feis [M] je postaven na principu použití parametrizace, je tedy možné na stejné verzi nastavit různé podoby systému pro různé zákazníky. Feis [M] je vhodný pro všechna odvětví i právní formy vlastnictví – od státních, příspěvkových a rozpočtových organizací po akciové společnosti.

Vedle standardního způsobu pořízení mohou zájemci o řešení Feis [M] využít naprosto odlišný koncept SaaS (Software as a Service) - za softwarové licence a služby tak platít formou měsíčního pronájmu. Využitím formy pronájmu řešení jsou investiční náklady ve statisících nahrazeny měsíčním paušálem zahrnujícím úhradu licencí, služeb, kompletního servisu, dodávek nových verzí a legislativní podpory.

Komentáře