Arbes implementoval v Modré pyramidě řešení pro distribuci finančních produktů

Společnost Arbes Technologies implementovala řešení pro distribuci finančních produktů Investiční kapitálové společnosti Komerční banky (IKS KB) prostřednictvím distribuční sítě Modré pyramidy.

Arbes implementoval v Modré pyramidě řešení pro distribuci finančních produktů


Internetová platforma řešení Arbes TA umožní finančním poradcům Modré pyramidy nabízet a prodávat finanční produkty IKS KB koncovým investorům. S ohledem na změny v oblasti stavebního spoření se společnost Modrá pyramida rozhodla změnit svůj obchodní model a rozšířit nabídku svých produktů a služeb. Ze stavební spořitelny se transformovala v poskytovatele komplexního finančního poradenství s ucelenou nabídkou produktů, mezi které mimo jiné nově patří i podílové fondy IKS KB.

Svou transformaci podpořila Modrá pyramida zavedením internetové platformy informačního systému Arbes TA, který automatizuje všechny procesy spojené s distribucí podílových listů. Poradci Modré pyramidy mohou díky novému systému uzavírat přes webové rozhraní smlouvy a přijímat pokyny podílníků nebo distributorů. Přijaté pokyny jsou vždy ověřeny a poté automaticky zpracovány. Na jejich základě se pak dle definovaných pravidel vytvářejí instrukce k nákupu, prodeji či přestupu do registrů evidujících vydané podíly jednotlivých fondů a následně jsou i finančně vypořádány. Implementace systému trvala 7 měsíců a ostrý provoz byl spuštěn k 1. 4. 2012.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře