ArcData zve na seminář "GIS v dopravě"

Dne 6. června 2012 pořádá společnost ArcData Prahav prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě pracovní seminář GIS v dopravě, který představí možnosti využití geografických informačních systémů při řešení dopravních a logistických úloh.

ArcData zve na seminář "GIS v dopravě"


Na programu akce se podílí také společnost Central European Data Agency, tvůrce dat pro dopravu a navigaci a společnost Vars Brno, dodavatel řešení pro dopravně inženýrské agendy a logistiku. Na akci budou prezentována přesná data kompletně pokryté silniční sítě ČR a SR se širokým atributovým vybavením, vhodná pro optimalizaci dopravních tras a navigaci s ohledem na průjezdnost podle typu vozidel, jejich rozměry a hmotnost, rychlostní a manévrová omezení, vazbu na adresní a zájmové body a v neposlední řadě i na informace o rychlosti dopravního proudu a okamžité plynulosti dopravy.

Více info viz: http://www.arcdata.cz/akce/gis-v-doprave/


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře