Asociace.BIZ pranýřuje korupci ve státní správě

Uplynul již více než rok a půl od založení Asociace.BIZ — Asociace poskytovatelů internetových řešení, která o sobě do světa hlásí, že prioritou sdružení je především soustavné a systematické budování povědomí o možnostech využití internetu a tím i podpora vzniku informační společnosti v České republice.

Asociace.BIZ pranýřuje korupci ve státní správě


Uplynul již více než rok a půl od založení Asociace.BIZ — Asociace poskytovatelů internetových řešení, která o sobě do světa hlásí, že prioritou sdružení je především soustavné a systematické budování povědomí o možnostech využití internetu a tím i podpora vzniku informační společnosti v České republice.

Od července roku 2003 Asociace.BIZ také pravidelně zdarma vydává měsíční elektronický zpravodaj, ve kterém informuje o nových technologiích v oblasti webdevelopmentu. V rámci zpravodaje se Asociace.BIZ snaží rovněž o vzdělávací činnost. Pravidelně definuje pojmy z oblasti internetových řešení; snaží se tím docílit jednotného výkladu a vymezení především některých anglických zkratek, které mohou být někdy nepřesně používány (zde redakci Business Worldu zaráží slovo webdevelopment).

Asociace však také přiznává některé nedostatky — podle ní zůstává oblastí, ve které zatím neučinila přílišného pokroku, prosazování etiky při vedení veřejných výběrových soutěží na dodavatele internetových řešení. Korupce v orgánech české státní správy je podle Asociace.BIZ bohužel dosud na tak vysoké úrovni, že se členové v leckterých případech zdráhají vůbec své nabídky včetně grafického zpracování pro poptávající orgány vypracovávat. Takové neetické jednání je prováděno především neustálým upravováním výchozích podmínek pro soutěž během samotné soutěže, zakládáním ad hoc společností poskytujících internetová řešení, či oslovením velmi omezeného okruhu firem pro soutěž pohybující se na hranici samotného zákona. Mnohdy jsou přitom dokonce osloveny firmy, které vůbec v daném oboru nepodnikají a hrají pouze zastiňující roli pro nekalá jednání.

I přes tyto dílčí neúspěchy lze říci, že se sdružení daří dobře hrát svoji roli v oboru internetových řešení. V roce 2003 členové realizovali větší zakázky nežli v roce předešlém a nároky klientů mají státe stoupající charakter.

S optimismem hledí Asociace.BIZ na nový rok 2004. Pokud je totiž Wi-Fi ta správná technologie, na kterou podle ní všichni čekali, a která bude konečně znamenat masivní rozšíření internetu nejen do všech firem a domácností, ale taky na každou lavičku v parku, pak se má tento pokrok stát významným mezníkem v procesu budování moderní informační společnosti v České republice. Tento trend má podle Asociace.BIZ také znamenat poptávku především po špičkových řešeních vyžadujících zkušenosti a odborné znalosti. Menší webdesignérské agentury nejenže podle ní nebudou schopné propojit webové stránky s interní aplikací, ale nebudou především schopné internetová řešení postavit pro mobilní zařízení.

Komentáře