Asseco Slovakia 100% vlastníkom Asseco Czech Republic

Asseco Slovakia, systémový integrátor a dodávateľ IT riešení, sa stane na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia 100% vlastníkom Asseco Czech Republic.

Asseco Slovakia 100% vlastníkom Asseco Czech Republic


Asseco Slovakia, systémový integrátor a dodávateľ IT riešení, sa stane na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia 100% vlastníkom Asseco Czech Republic.

Zároveň Asseco Slovakia, prvá a zatiaľ jediná slovenská IT firma kótovaná priamym spôsobom na Varšavskej burze, po druhýkrát umiestni nové akcie spoločnosti na Burze cenných papierov vo Varšave (tzv. secondary public offering) s možnosťou ich kótovania i na iných zahraničných burzách.

Asseco Slovakia, a.s. zvyšuje základné imanie spoločnosti na 1 780 000 Skk upísaním 196 000ks kmeňových akcií, ktoré budú splatené nepeňažným vkladom. Ten bude vykonaný materskou spoločnosťou Asseco Poland a jeho predmetom sú akcie Asseco Czech Republic. Uvedeným krokom Asseco Slovakia završuje proces akvizície a stáva sa 100%-ným vlastníkom českého piliera skupiny Asseco, ktorý od roku 2007 disponuje majoritným podielom v spoločnostiach BERIT, najvýznamnejšom českom dodávateľovi informačných technológií a súvisiacich služieb v oblasti geografických a prevádzkovo-technických informačných systémov a LCS International, najväčšom českom producentovi ERP systémov.

S cieľom upevňovania pozície lídra v regióne strednej Európy Asseco Slovakia po druhýkrát od kótovania na Varšavskej burze (v októbri 2006) umiestni nové akcie spoločnosti na Burze cenných papierov vo Varšave s možnosťou ich kótovania i na iných zahraničných burzách. Týmto spôsobom Asseco Slovakia získa dodatočné finančné prostriedky na pokračujúci extenzívny rozvoj spoločnosti formou akvizícií a budovania ďalších národných pilierov.

Asseco Slovakia je súčasťou skupiny ASSECO, jedného z najsilnejších softvérových domov v CEE regióne, ktorý poskytuje komplexné IT služby prostredníctvom národných pilierov v Poľsku, Slovenskej republike, Českej republike, Rumunsku, Nemecku a Adrii (t.j. Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Bulharsko).

Komentáře