IS Karat ve verzi 12 je ve shodě s Mezinárodními auditorskými standardy

Informační systém KARAT umožňuje plnit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, zejména Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

IS Karat ve verzi 12 je ve shodě s Mezinárodními auditorskými standardy


Podnikový informační systém Karat rovněž splňuje požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny příslušnými obecně závaznými předpisy platnými na území Slovenské republiky, zejména Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v znení neskorších predpisov. Obě auditorské zprávy, pro Českou republiku i Slovenskou republiku, podle tiskového prohlášení společnosti dokládají, že informační systém KARAT verze 12 umožňuje flexibilní přizpůsobení produktu zákonným ekonomickým požadavkům, a to v jejich nynějším stavu i dalším vývoji.


Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com
Komentáře