Austrálie a Kanada hledají nová naleziště uranu

Největší výrobci uranu v čele s Kanadou a Austrálií zvyšují těžební limity stávajících uranových dolů nebo hledají nové lokality. Země, které zajišťují více jak polovinu produkce uranu, tak reagují na rostoucí poptávku po této surovině, např. Austrálie se zavázala dovážet do Číny okolo 2,5 tisíc tun uranové rudy ročně a schválila projekt na těžbu uranu v nalezišti Honeymoon. Kanada připravuje studii na rozšíření těžby v provincii Saskatchewan, odkud pochází 30 % světové produkce uranu.

Austrálie a Kanada hledají nová naleziště uranu


***tisková zpráva České nukleární společnosti

Největší výrobci uranu v čele s Kanadou a Austrálií zvyšují těžební limity stávajících uranových dolů nebo hledají nové lokality. Země, které zajišťují více jak polovinu produkce uranu, tak reagují na rostoucí poptávku po této surovině, např. Austrálie se zavázala dovážet do Číny okolo 2,5 tisíc tun uranové rudy ročně a schválila projekt na těžbu uranu v nalezišti Honeymoon. Kanada připravuje studii na rozšíření těžby v provincii Saskatchewan, odkud pochází 30 % světové produkce uranu.

Podíl Austrálie na světové produkci uranové rudy v současné době tvoří 23 procent, stěžejní podíl tamější produkce zastávají tři uranové doly: Ranger, jehož produkce za rok 2005 činila 5000 tun, dále naleziště Beverley, kde se v minulém roce vytěžilo 825 tun a Olympic Dam (3688 tun). Právě v poslední jmenované oblasti plánuje Austrálie ztrojnásobit těžbu na téměř 13 tisíc tun uranu ročně. Další naleziště uranu bude odkryto v roce 2008 v oblasti Honeymoon ve státě Jižní Austrálie. Podle odborné studie bude kapacita dolu 400 tun uranového koncentrátu ročně.
Austrálie vyváží uran do 11 zemí svět, mj. také do Číny, s kterou australská vláda podepsala dlouhodobou smlouvu na dodávky uranu. Nejpozději v roce 2007 začne Austrálie podle uzavřené dohody posílat do Číny přibližně 2500 tun uranu ročně. Australský uran by mohl pomoci čínské vládě vyrovnat se s rostoucí poptávkou svého jaderného průmyslu v budoucnu. Podle Světové asociace pro jadernou energii (WNA) spotřebuje Čína pouze v letošním roce téměř 1300 tun uranu pro provoz svých 10 jaderných reaktorů o kapacitě přes 7500 MWe.

Rozvoj v těžbě uranu zaznamenává také Kanada. Společnost Aurora Energy Resources nechala zpracovat projekt zaměřený na možnosti těžby v nalezišti Michelin, které leží v provincii Labrador ve východní části země. Cílem studie je navrhnout potřebnou infrastrukturu, nejvhodnější způsoby těžby a dále zjistit podmínky získání licence těžby a případně povolení provozu na zpracování uranové rudy.
Průzkum dalších ložisek uranu bude proveden v oblasti Saskatchewan. Právě zde se totiž nachází doly Eagle Point, McArthur River and McClean Lake, které zajišťují v průměru 30 procent globální produkce uranu.
Kanada je vůbec největším producentem uranu na světě. Dosud zjištěné zásoby uranu jsou zde odhadovány na 444 tisíc tun. Se spuštěním provozu v nových dolech nebo rozšířením těžby na stávajících místech může Kanada v budoucnu pokrývat až 50 procent celosvětové produkce uranu.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje, že poptávka uranu by se měla do roku 2025 vyšplhat na hodnotu až 100 tisíc tun ročně, pro srovnání předpokládaná spotřeba pro letošní rok činí téměř 65 500 tun.

Česká nukleární společnost (založena v roce 1992) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. Je členem Evropské nukleární společnosti.


Zdroje: webové stránky NucNet, WNA, Uranium Information Center, Aurora Energy Resources

Česká nukleární společnost
http://www.csvts.cz/cns

Komentáře