AutoCont vybudoval Metropolitní síť v Pelhřimově

Cílem projektu „Metropolitní síť a portál města Pelhřimova“ bylo propojení strategických míst a objektů města pomocí optických vláken. Záměrem bylo nejen zajistit veřejný přístup k širokopásmovému internetu obyvatelům, ale i poskytnout - prostřednictvím nového portálu - komunikační služby.

AutoCont vybudoval Metropolitní síť v Pelhřimově


Cílem projektu „Metropolitní síť a portál města Pelhřimova“ bylo propojení strategických míst a objektů města pomocí optických vláken. Záměrem bylo nejen zajistit veřejný přístup k širokopásmovému internetu obyvatelům, ale i poskytnout - prostřednictvím nového portálu - komunikační služby.


Větší obrázek.

Jedním z požadavků bylo  i vytvoření technických předpokladů pro připojení města Pelhřimov na paralelně budovanou vysokorychlostní telekomunikační síť ROWANET v kraji Vysočina.

Ze strany AutoContu bylo součástí dodávky zajištění technických zařízení pro realizaci rozšíření páteře metropolitní sítě s centrálním připojením internetu v budově Úřadu města Pelhřimova, pokládka optického kabelu, zřízení bezdrátových spojů, dodávka bezpečnostních prvků a nástrojů pro monitoring sítě, instalace třech hotspotů a dvou informačních kiosků. Hotspoty jsou aktuálně pod správou Kraje Vysočina jako součást krajské sítě ROWANET.
Druhou částí projektu je Portál města Pelhřimova, představující implementaci několika služeb nabízených veřejnosti či ostatním subjektům veřejné správy. Tuto část bude na základě výsledků veřejné soutěže realizovat firma PVT.

Projekt probíhá v souvislosti se strategií vlády ČR (Národní politika pro vysokorychlostní přístup) a Akčním plánem eEurope 2005.

Komentáře