Autodesk a ČVUT vyhlašují soutěž „Technika a příroda“

Cílem soutěže určené studentům vysokých i středních škol „Technika a příroda“ je vytvoření návrhu v jedné ze 4 soutěžních kategorií – Autodesk 3ds Max, Autodesk Inventor, Revit Architecture a AutoCAD.

Autodesk a ČVUT vyhlašují soutěž „Technika a příroda“


Autodesk společně se „Studentskou unií ČVUT – Klubem Silicon Hill“ vyhlašuje I. ročník soutěže s názvem “Technika a příroda“. Soutěž, která je součástí projektu CADfest, je určena studentům středních škol a prvních dvou ročníků vysokých škol dle data narození – ročník 1986 včetně a mladších. Cílem je vytvořit návrh, který v dané soutěžní kategorii reflektuje spojení techniky a přírody. Studenti mají možnost výběru jednoho ze čtyř soutěžních témat v kategorii produktů společnosti Autodesk – AutoCAD, Revit Architecture, Autodesk Inventor a Autodesk 3ds Max.

Soutěžní témata ve 4 programech:

  • AutoCAD - úkolem je vytvoření projektu na téma „Co člověk stvořil, příroda vítá“, dále charakterizovat model a důvod vybraného řešení,
  • Revit Architecture - kategorie s podnázvem „Dům a strom“ - úkolem je vypracování objektu, který bude úzce spjatý se stromem. Dům se v tomto projektu musí nacházet buď na stromě, pod stromem, ve stromě, kolem stromu, mezi stromy apod. Stavba není přesně specifikována, měla by však být určena k bydlení, tzn. Rodinné domy, hotel atp,
  • Autodesk Inventor. „Síla vody“ - cílem je vytvoření projektu pro efektivní využití vodní síly, návrhu stroje pro vodu či jiného výrobku spjatého s vodou,
  • Autodesk 3ds Max „Divočina po vyučování“- cílem je vytvoření scény školní učebny po skončení vyučování, ať již vzorně uklizené nebo připomínající vyklizené bojiště.

„Soutěž je součástí programu „CADfest“, které jsme v rámci klubu Silicon Hill vytvořili. Máme pro studenty připraveno několik akcí, které vyvrcholí dvoudenní konferencí vzdělávacího charakteru ve dnech 14. - 15. března 2009 v prostorách ČVUT. Konference je určena pro zájemce jakýchkoliv škol a vstup na ní bude zdarma,“ řekl Karel Landa, administrátor Autodesk Academia Silicon Hill. „V současné době jsou vědomosti jednou z nejdůležitějších hodnot studentů, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce a v profesní technické sféře. Projekt CADfest by měl pomoci studentům dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti softwarového projektování a počítačové gramotnosti.“

Přihlášení do soutěže a odevzdávání prací bude probíhat elektronickou formou na internetových stránkách www.cadfest.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2009. Ve dnech od 14. do 15. března 2009 se uskuteční konference CADfest, na které proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen. Autoři nejlepších návrhů získají věcné ceny ve formě softwaru od Autodesku a dalších věcných cen. V porotě zasednou zástupci akademické sféry, komerčních firem, Autodesku a lektorů z klubu Silicon Hill. Vstup na konferenci CADfest je zdarma.
Komentáře