Autodesk a FA ČVUT vyhlašují II. ročník soutěže Revit Open

Soutěž „Revit OPEN 2008 – Independent House“ je určená studentům a čerstvým absolventům vysokých škol a jejím zadáním je vytvořit návrh energeticky soběstačného objektu pro meteorologickou stanici na Králickém Sněžníku.

Autodesk a FA ČVUT vyhlašují II. ročník soutěže Revit Open


Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlašují II. ročník anonymní veřejné soutěže Revit Open.

Soutěž je určena pro studenty a nově také pro čerstvé absolventy vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) se stavebním a architektonickým zaměřením v České a Slovenské republice. Cílem je vytvořit návrh energeticky soběstačného objektu pro meteorologickou stanici na Králickém Sněžníku v lokalitě Štvanice.

„Revit OPEN 2008 – Independent House, Králický Sněžník“ je veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům nebo dvoučlenným týmům. Navržený objekt má představovat specializovanou vědeckou stanici s nepřetržitým celoročním provozem, která má být vhodně zasazena do Chráněné krajinné oblasti Králický Sněžník. Lokalita je známá svými nádhernými výhledy na vlastní pohoří, Hrubý Jeseník a Rychlebské hory.

Objekt by měl vykazovat minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl směřovat k nízkoenergetickému domu. Pro zpracování návrhu a jeho prezentaci musejí soutěžící použít software firmy Autodesk. Za použití software Revit Architecture získávají v celkovém souhrnu další bonusové hodnocení.

„Rozhodli jsme se vyhlásit druhý ročník soutěže, která měla mezi studenty velký úspěch. Nadále se zaměřujeme na podporu seznámení studentů s celosvětovým trendem, který ve společnosti Autodesk nazýváme „sustainable design,“ tedy trvale udržitelný design,“ říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže Revit Open a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Snažíme se navíc, aby se studenti, tj. budoucí architekti, naučili spolupracovat v týmech se stavebními inženýry, techniky a specializovanými profesemi.“

Přihlásit se do soutěže je možné do 30. září 2008, poslední den odevzdání byl stanoven na 3. listopadu 2008. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě komerční licence software Revit Architecture (případně 3ds Max Design), notebooků a digitálního zrcadlového fotoaparátu. Pro registrované účastníky je ve dnech od 8. do 11. září 2008 připraven workshop REVIT OPEN na Fakultě umění a architektury TU Liberec. Další informace o soutěži, společně s registrací pro soutěžící, naleznete na: www.revitopen.cz.

Komentáře