Autodesk ocenil nejlepší návrh v rámci studentské soutěže ZČU

Autodesk ocenil nejlepší návrh v rámci studentské soutěže ZČU


Autodesk a Západočeská Univerzita v Plzni vyhlásily v rámci předmětu "Systémové navrhování technických produktů KKS a UUD" výsledky studentských semestrálních konstrukčních & designérských projektů.

Společnost Autodesk oznámila, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) Fakultou strojní (FST), Katedrou konstruování strojů (KKS) a Ústavem umění a designu (UUD), výsledky hodnocení studentských semestrálních konstrukčních a designérských projektů.

Týmem, který byl v rámci předmětu "Systémové navrhování technických produktů" na katedře KKS a UUD oceněn speciální cenou Autodesku se stali studenti FST Klára Martinovská, Milan Votava a Roman Janoušek a Zuzana Stiefová z UUD. Studenti se svým projektem "Konstrukčního návrhu s designérským řešením zavazadlového prostoru osobního automobilu typu combi" obdrželi cenu v podobě účasti na každoroční konferenci Autodesk University. Konference se letos bude konat ve dnech 2. - 5. 12. 2008 v Las Vegas.

"Naše společnost ohodnotila práce z hlediska použití nástrojů strojírenských řešení Autodesk," řekl David Palas, ředitel společnosti Autodesk. "Na vítězném projektu nás kromě výborného konstrukčního a designerského řešení zaujala zejména vhodnost zvoleného postupu modelování sestavy při řešení konstrukčních problémů, použití pokročilých technik, využití prostředí aplikace Autodesk Inventor pro návrh jednotlivých dílů, a rovněž řešení designérských problémů v aplikaci Autodesk Inventor."

"Stejně jako každý rok byla témata semestrálních prací zadávána, řešena a hodnocena ve spolupráci s průmyslovými podniky. Studenti řešili zadané úkoly v týmech, což jim umožnilo ověřit si v praxi specifika týmové práce, poznat a zvládnout principy vzájemné komunikace, respektovat názor druhého i nutnost argumentačně přesvědčit ostatní členy týmu o výhodách vlastního řešení," řekl Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, Csc., KKS a garant předmětu.

Celkově bylo do tohoto projektu zapojeno 61 studentů a studentek ze 4. ročníku konstrukčních oborů magisterského studia na FST a 14 studentů a studentek 3. ročníku bakalářského studia na UUD, kteří pracovali ve 14 vzájemně si konkurujících týmech. "Právě profese z těchto dvou oborů se bezprostředně podílejí na "definování" výsledných tvarů, rozměrů a dalších určujících charakteristik každého technického produktu," dodává Stanislav Hosnedl.

Témata konstrukčních návrhů s designérským řešením byla letos:

  • Ochranné krytování pracovního prostoru obráběcího stroje pro Astos AŠ, a.s.
  • Zavazadlový prostor osobního automobilu typu Combi pro ŠKODA automobilová a.s., Mladá Boleslav
  • Intenzivní lůžko pro pacienty ve velmi kritickém stavu pro LINET spol. s r. o.

Ve všech těchto kategoriích byly uděleny hlavní ceny a všichni členové oceněných týmů obdrželi univerzitní diplomy.
Komentáře