Autodesk vyhlašuje III. ročník soutěže Revit Open pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol

Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlašuje již III. ročník anonymní veřejné soutěže Revit Open.

Autodesk vyhlašuje III. ročník soutěže Revit Open pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol


Soutěž je určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) se stavebním a architektonickým zaměřením v České a Slovenské republice. Cílem soutěže je vytvoření návrhu energeticky soběstačného objektu či několika objektů pro ekologickou ovčí farmu v chráněné krajinné oblasti Beskydy v lokalitě Santov.

Stejně jako v předchozích letech je „Revit Open 2009 - Independent House, Ovčí farma" veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům. Jedná se o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, ve které se setkávají světy dvou studijních oborů - architektury a pozemního stavitelství. Nově se v letošním ročníku mohou zúčastnit též zahraniční studenti studující v ČR na stipendium.

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2009, poslední den odevzdání návrhů je 9. listopadu 2009. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v březnu 2010. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě softwaru společnosti Autodesk, notebooků a digitálního zrcadlového fotoaparátu.

Podrobnější informace o soutěži, společně s registrací pro soutěžící, naleznete na: www.revitopen.cz.

 

Komentáře