Automatická integrace číselníků v eBance

Automatická integrace číselníků v eBance


Cleverlance se účastnila na projektu integrace číselníků v eBance. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření rozhraní pro jednotný přístup k číselníkům bez ohledu na jejich fyzické umístění a implementovat workflow pro jejich aktualizace.

Projekt mimo jiné řeší poskytování obsahů číselníků okolním systémům přes unifikované rozhraní a synchronizaci dat mezi číselníky včetně jejich konverze. Aplikace, která se v současné době dokončuje, umožní na základě definovaných pravidel automatizaci celého procesu.

Na počátku projektu byly v rámci analýzy vypracovány dokumenty: souhrn požadavků na systém, jejich kategorizace, modelování business procesů a jejich optimalizace, vypracování tzv. Use Case modelů a prototypů obrazovek. Výsledkem analýzy byl dokument obsahující specifikace požadavků na software, ze kterého vychází design architektury navrhovaného systému. Poté následoval vlastní vývoj aplikace včetně testování podle metodik používaných v eBance. Nyní se projekt nachází ve finální fázi. Do automatizované správy aplikace jsou postupně převáděny činnosti, které bylo dosud nutné provádět manuálně.

Komentáře