Automatická sestava v IS K2 nabídne vytváření vlastních přehledů

Nová funkčnost ERP systému (IS K2) společnosti K2 atmitec dává uživatelům možnost svobodné tvorby vlastních sestav.

Automatická sestava v IS K2 nabídne vytváření vlastních přehledů


Přidaná hodnota sestavy podle tiskového vyjádření společnosti spočívá jak v jednoduchosti a variabilitě zobrazovaných údajů, tak v aktuálnosti zpracovávaných dat. Sestava pracuje v IS K2 vždy s „živými“ daty a umožňuje jejich řazení, seskupovaní, přidávání, odebírání či agregace polí (součet, průměr, minimum atd.). Jednou definované pohledy je navíc možné uložit a využívat opakovaně. Nechybí ani možnost exportu nebo tisku, nebo sdílení s jinými uživateli.

„Automatická sestava byla vyvinuta na základě podnětů ze stran našich stávajících zákazníků, kteří se v provozu běžně setkávají se situacemi, kdy potřebují rychle a bez asistence správce systému vytvořit nějaký report z dat. K často používané možnosti exportu do excelu tak přibývá nástroj pro přímé sestavení reportu v IS K2 respektující aktuální zobrazení konkrétního uživatele. Například to může být obrat z dokladů zákazníka (v konkrétním období), členěný po střediscích a sečtený za jednotlivé kódy zakázek,“ říká Pavel Motan, obchodní ředitel K2 atmitec.

„Cílem sestavy je aktivní vytváření přehledů, které sice nedosahují stejného rozsahu jako integrovaný modul pro vytváření sestav správcem systému, ale přináší základní a individuální informace pro jednotlivé zaměstnance v daném okamžiku. Každá takto uživatelem vytvořená definice zobrazení automatické sestavy může být následně převedena do K2 generátoru sestav k další úpravě a přizpůsobení,“ dodává Pavel Motan.

Komentáře