Automatické odečty odběrů energie proti podvodům a neplatičům

Dálkové odečty elektřiny se testují už i v Bosně a Hercegovině.

Automatické odečty odběrů energie proti podvodům a neplatičům


Dálkové odečty elektřiny se testují už i v Bosně a Hercegovině.

Sitronics Telecom Solutions (dříve Strom Telecom) oznámil zahájení pilotního projektu svého systému Utilis pro vzdálenou správu a odečet odběrů energie v reálném čase v rámci rozvodné sítě společnosti J. P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB MOSTAR, která působí na území Bosny a Hercegoviny. Sedmiměsíční zkušební provoz se 184 měřícími body otevírá prostor pro zajištění vzdálených odečtů odebrané energie a sběru dat v síti s více než 200 000 odběrnými místy.

Energetický průmysl právě prochází revolucí v oblasti řízení provozu a zákaznických služeb. Stále významnější roli v konkurenčním boji hrají aktuální a přesné informace o spotřebě energií a flexibilní přístup k vyúčtování služeb,“ uvedl Mirko Jelčíć, vedoucí obchodní jednotky Utilis společnosti Sitronics.

Modernizace infrastruktury je jedinou správnou cestou, jak snížit provozní náklady a nabídnout zákazníkům lepší služby,“ říká Džemal Dadžiosmanović, vedoucí oddělení pro odečet společnosti J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB MOSTAR. „Ve své práci se také často potýkáme s problematickými zákazníky, které díky moderním metodám měření dokážeme včas najít a snížit tak případné ztráty.“

SITRONICS TS začal v loňském roce nabízet vlastní systém pro automatickou správu měření energie v reálném čase Utilis založený na měřících zařízeních americké společnosti Echelon a technologii PLC, která umožňuje přenášet data v elektrických rozvodech. Prvního zákazníka našel tento systém v Rakousku, po pilotním projektu si komplexní systém pro dálkové odečty a měření spotřeby elektrické energie objednala společnost Stadtwerke Feldkirch. (viz článek Na odečty elektřiny snad už nebude nutné čekat doma)

Technologie systému Utilis umožňují měření odběrů energie a zároveň poskytují klíčová provozní data v reálném čase. Ve spolupráci s oborovým systémem pro řízení vztahů se zákazníky nabízí řešení Utilis informace o spotřebované energii a její ceně také koncovým odběratelům energie. Distributor energie díky aktuálním přehledům zároveň získává nástroj pro obranu před podvody a černým uživatelům.

Komentáře