AVG: 82% uživatelů v ČR neaktualizuje svůj antivirový software

Zpráva AVG o budoucnosti kyberzločinu ukázala, že Češi nevědí o mobilních hrozbách a neaktualizují si antivirové programy.

AVG: 82% uživatelů v ČR neaktualizuje svůj antivirový software


Aktuálně vydaná zpráva společnosti AVG, která se zabývá bezpečností na internetu v celé Evropě, odhaluje, jaké hrozby přináší růst velikosti a komplexity globální počítačové kriminality, kombinovaný s lhostejností mladších uživatelů. Zpráva, kterou vypracovala výzkumná agentura The Future Laboratory na zakázku AVG Technologies, ukazuje, že zatímco počítačová kriminalita a zákeřnost programů se stávají stále důmyslnějšími a hůře odhalitelnými, uživatelé jsou stále méně opatrní při zabezpečování svých on-line přístrojů. Kombinace těchto dvou faktorů vede ke katastrofálním scénářům počítačové kriminality.

Jen 26 % uživatelů internetu v České republice a 38 % uživatelů internetu ve Velké Británii za posledních 6 měsíců aktualizovalo svůj antivirový software. Naproti tomu 82 % majitelů počítačů v České republice, 22 % v Polsku a jeden z pěti Rusů říká, že svůj antivir pravidelně neaktualizuje.

Jeden z hlavních bodů zprávy je takzvaný „wetware“ fenomén, podle něhož není slabým místem bezpečnostního řetězce technologie, ale spíše lidský prvek - uživatel. Rostoucí riziko tak pramení nejenom z technologií (softwaru a hardwaru), ale častěji z aktivit uživatelů. Jedna třetina Evropanů dotazovaných AVG a výzkumnou laboratoří The Future Laboratory neaktualizuje svoji antivirovou ochranu. Vypadá to, že kyberzločinci se stále více zaměřují na lidský faktor, než na stroje – snaží se přimět uživatele ke stahování a instalování škodlivého softwaru, vydávají se za poskytovatele antivirových programů nebo za jiný důvěryhodný zdroj. To znamená, že tímto způsobem obejdou běžné kontroly zabezpečení a vytvářejí z „wetware“ nejslabší článek.

Zásadní zjištění vyplývající ze zmiňované zprávy jsou následující:

-    Počítačová kriminalita je na vzestupu, protože nástroje a taktiky, kterých dříve využívali hackeři k narušení strojů a sítí, jsou nyní používány zločinnými skupinami na realizaci bankovních podvodů a krádeží identit.

-    Chytré telefony již nejsou pouhé telefony, ale představují mini počítače. Uživatelé si ale neuvědomují, že jsou stejně ohroženi před počítačovými zločinci, jako je tomu u počítačů. Pouze 4 % francouzských uživatelů internetu a chytrých telefonů se zajímá o viry, které mohou tyto chytré telefony napadnout. Jen 10 % uživatelů internetu v České republice, 13 % v Rusku a 14 % ve Velké Británii si uvědomuje hrozby a možnosti výskytu virů na jejich mobilních přístrojích včetně tabletů. Peníze tak mohou být odcizeny téměř nepozorovaně pomocí SMS zpráv – zločin, u kterého je nepravděpodobné, že by si ho uživatelé všimli.

-    Uživatelé si jsou vědomi potřeby antivirové ochrany, ale téměř jeden z deseti dotazovaných tuto ochranu neaktualizuje. Znepokojivé je, že věková skupina 18-35 (často uváděná jako skupina, která je nejvíce digitálně vzdělaná) je k tomuto faktu lhostejná.

-    Vzrůstající včleňování internetu do fyzických systémů a předmetů denní potřeby nás činí zranitelnějšími vůči kybernetickým útokům. Všudypřítomný internet („Internet of Things“) se brzy stane součástí našeho propojeného světa, a tak otevře nové možnosti hackerům způsobovat škody a spouště.

Autorka této zprávy, Dr. Antonia Wardová z výzkumné agentury The Future Laboratory, k výsledkům uvedla: „Je jasné, že počítačoví zločinci jsou stále více a více důmyslní, nejen při programování, ale také vytvářením různých metod. Myšlenka, podle které přesunují svou pozornost od využívání slabin softwaru k útoku na „wetware“, je znepokojivá. Klade na nás požadavek, abychom zvyšovali povědomí lidí o nebezpečných programech v takové míře, aby nebyli tak snadno oklamatelní.“

JR Smith, CEO společnosti AVG Technologies, řekl: „Potenciální dopad kyberzločinců nesmí být podceňován. Po finanční krizi v roce 2008 začala organizace OECD přezkoumávat dnešní potenciální „globální šoky“. Vedle hrozeb, které očekáváte – finanční krize, pandemie a sociální nepokoje, musíte také brát v potaz „kyberrizika“. Například britská vláda v letošním roce vyčlenila 63 milionů liber na boj proti počítačové kriminalitě.“

Podle zprávy jsou uživatelé generace Y – ti, kteří vyrůstali s povědomím o digitálních hrozbách, právě ti, kteří v případě ochrany před kyberzločinci jednají nejlehkomyslněji. Téměř polovina Britů ve věku 18-35 let neaktualizuje svůj antivirový software. Pokud budou v tomto přístupu pokračovat i s přibývajícím věkem, kdy získají více peněz a zodpovědnosti, budeme svědky katastrofy v podobě počítačové kriminality, která neovlivní pouze individuální uživatele, ale také podniky a vládu.

Scénáře útoku v blízké budoucnosti:

•    Hackování aut: Hackeři ovládnou zámky od vašeho auta, ovládací panely a dokonce i jeho brzdy.

•    Ohrožení zdraví: Sabotéři budou moci velmi ohrozit zdravotnické přístroje a zařízení, na kterých závisí naše zdraví.

•    Úniky z věznic: Vězni budou moci být vysvobozeni z vězení jen s pomocí USB klíče.

•   Podvody a výpadky: Zloději budou monitorovat vaše aktivity, a potom na dálku přeprogramují váš domácí zabezpečovací systém.

•    Nabourávaní rozvodných sítí: Podvodníci a teroristé najdou příležitosti na nabourání se do inteligentních rozvodných sítí.

Komentáře