AVG uvádí na trh Business Edition 2012, ochranu pro SMB

Společnost AVG Technologies dnes oznámila uvedení AVG Business Edition 2012, software pro bezpečnostní ochranu malých podniků.

AVG uvádí na trh Business Edition 2012, ochranu pro SMB


„AVG Business Edition 2012 si klade za cíl být jednoduchým bezpečnostním softwarem pro malé podniky,“ řekl Robert Gorby, šéf marketingu malých a středních firem u AVG. „Zákazníci ho mohou v podstatě nastavit a zapomenout – s klidnou myslí, že se my o vše ostatní postaráme, zatímco oni v propojeném světě komunikují. “

V souvislosti s uvedením AVG Business Edition 2012 na trh AVG vydalo zprávu o bezpečnosti malých a středních podniků (SMB Market Landscape Report), která se zabývá novými poznatky o trhu malých a středních podniků od poloviny roku 2011. Trendy dle vnímání AVG ukazují, že malé a středně velké podniky:

•    Mají konzervativnější postoj k výdajům v oblasti IT v reakci na finanční nejistoty.

•    Vítají technologie za účelem zvýšení úrovně mobility, i když jen málo z nich si uvědomuje potenciální nebezpečí spojené s uvolňováním více dat do více přístrojů.

•    Rozpoznávají příležitost, kterou nabízí sociální sítě pro podporu podnikání a zapojení zákazníků, ale neuzavírají správná dodatečná opatření proti konkrétním hrozbám pocházejícím ze sociálních médií.

•    Soustřeďují se na tradiční IT slabiny jako email a webové viry bez toho, aby se chránily před novými bezpečnostními hrozbami, jako je krádež informací a sociální inženýrství.

•    Nejvíce je znepokojuje ztráta přístupu k souborům a výměna hardwaru, i přesto, že narušení bezpečnosti je dražším rizikem. Malé a středně velké podniky, které již takové zhroucení zažily, s větší pravděpodobností viděly dlouhodobý dopad, jako je ztráta z prodeje a z příležitostí k výdělku.

„Více než kdy jindy si musí být podniky vědomy toho, že potenciální vliv kybernetické kriminality nesmí být podceňován. S naší stoupající závislostí na informačních technologiích může nechráněná firma znamenat konec jejího podnikání,“ řekl JR Smith, generální ředitel AVG Technologies. „Po finanční krizi v roce 2008 začala organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD přezkoumávat dnešní potenciální ‘globální šoky’. Vedle očekávaných hrozeb, finančních krizí, pandemií a sociálních nepokojů OECD také poprvé zahrnula ‘kybernetická rizika’. Naše nedávná zpráva o budoucnosti kyberzločinu upozorňuje na rostoucí nebezpečí, kterým všichni čelíme, a vyzývá firmy, aby se chránily.“

Firmy podle vize AVG musí:

•    Srovnat online zabezpečení s corporate governance a ochranou značky a učinit z něj předmět hovoru na schůzkách top managementu, protože tu již nejde jen o technologickou debatu.

•    Zabezpečit a updatovat ochranu u všech počítačů a mobilních operačních přístrojů, které jsou přinášeny do firmy či odnášeny domů zaměstnanci, dodavateli, klienty a návštěvníky.

•    Podporovat kvalitní správu hesel, s kombinací hesla a uživatelského jména, která nelze snadno uhádnout a která zahrnuje kombinaci písmen a čísel.

Komentáře