AXA odkoupí podíly od EBRD za 147 milionů EUR

Skupina AXA se rozhodla posílit svoji pozici ve střední a východní Evropě, a to formou odkupu minoritních podílů od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) za částku 147 milionů EUR.

AXA odkoupí podíly od EBRD za 147 milionů EUR


EBRD má historicky podíly v maďarských, českých a polských subjektech, které skupina AXA odkoupila v rámci akvizice společnosti Winterthur v roce 2006. Plánovaný odkup umožní skupině AXA plně realizovat výhody, jež plynou z její činnosti v uvedených třech zemích, kde se skupina těší konkurenceschopné pozici na trzích penzijního a životního pojištění.

Transakce bude financována z interních zdrojů společnosti. Její uzavření, jež závisí na obvyklém souhlasu regulačních orgánů, se očekává v průběhu prvního pololetí roku 2010.

Komentáře