Banky požadují mezinárodní spolupráci v boji s podvody

Banky mají obrovské obavy z nových metod podvodů. Internetové bankovnictví k nim totiž nabízí více příležitostí (možnost podvést více lidí rychleji) a menší riziko odhalení.

Banky požadují mezinárodní spolupráci v boji s podvody


Banky mají obrovské obavy z nových metod podvodů. Internetové bankovnictví k nim totiž nabízí více příležitostí (možnost podvést více lidí rychleji) a menší riziko odhalení.

Více než třetina oslovených bankéřů z 52 světových bank, specializujících se na bankovní bezpečnost v Evropě, na Středním východě a v Africe, upozorňuje na zvýšenou míru phishingových útoků (tedy útoků pomocí podvržených mailů, snažících se od klientů získat hesla a další přístupy k účtům) a stejná část se nyní stále častěji setkává se zpronevěrou při internetovém placení typu CNP (Cardholder not present), tedy v případech, kdy platební karta není obchodníkovi fyzicky předložena.

Tyto závěry vyplývají ze studie o bankovních podvodech v Evropě, na Středním východě a v Africe, které zveřejnila společnost First Data International.

Vlastní průzkum byl uskutečněn britskou výzkumnou společností Olive Insight, která zkoumala zkušenosti a názory bankéřů na podvody v souvislosti s bankomaty, pokladními terminály v obchodech a v restauracích, službami internetového bankovnictví, zneužitím a paděláním platebních karet a další elektronickou bankovní delikvencí.

Zveřejněná zpráva dále uvádí, že 96 % respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili, věří, že bankovní podvody mají globální charakter, jsou dobře organizované a objevují se ve všech částech světa. To všem na druhé straně umožňuje je předvídat a připravit proti nim preventivní opatření.

Překážkou v tomto směru je snaha bankovních institucí neohrozit své dobré jméno u klientů, ale každý takový případ rovněž ohrožuje jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Další bariérou je nedostatečná legislativa spojená s ochranou dat. Ačkoliv evropští odborníci v této oblasti, jak vyplývá i z nedávné veřejné diskuse iniciované společností First Data, se domnívají, že tento problém spočívá spíše v jeho subjektivním vnímání, než v samotném právním rámci.

Více než polovina oslovených specialistů věří, že v boji bankovních domů s podvody pomáhají předpisy. Jiní, zejména respondenti ze západní Evropy, se však obávají, že v rychle se měnícím kriminálním prostředí mohou být naopak předpisy limitujícím faktorem. Katy Worobec, vedoucí oddělení dozoru nad podvody u APACS, platební asociace Velké Británie, v této souvislosti konstatoval, že „předpisy bohužel nepamatují na flexibilně se měnící podobu bankovní kriminální činnosti a nejsou v tomto směru dostatečně adekvátní. Podvody se mění a světově migrují příliš rychle na to, aby legislativa vůči nim zůstávala neměnná.

Pro více než 50% dotazovaných respondentů jsou hlavní prioritou v boji oproti bankovní kriminalitě moderní technologie. Mnoho bankovních organizací proto instaluje antiskimmingová zařízení zabraňující skenování karet, neoprávněné stahování jejich dat a dále zkvalitňuje bezpečnost bankomatů. Posuzují se i nové způsoby analyzování údajů, které by bankám mohly napomoci sjednotit analýzy podvodné činnosti zaznamenané v různých organizacích a lépe vyhodnotit náklady na implementaci technologie jak z hlediska finančních ztrát z podvodů, tak i dopadu na důvěru zákazníka v bankovní služby.

Jackie Barwell, ředitelka správy bankovních podvodů pro Evropu, Střední východ a v Afriku ve First Data International, uvedla: „Zavedení jednotné platební euro zóny – Single Euro Payments Area (SEPA) v Evropě poskytne novou dimenzi pro zvyšující se platby mezi jednotlivými zeměmi. To vyvolá potřebu užší mezinárodní spolupráce a vzniku multinárodních databází za účelem boje s bankovní kriminalitou.





Komentáře