Bellovy laboratoře dosáhly rychlosti 300 Mb/s na tradičních linkách DSL

Bellovy laboratoře společnosti Alcatel-Lucent představily technologii, která zvyšuje přenosovou rychlost na dvou digitálních uživatelských linkách (DSL).

 Bellovy laboratoře dosáhly rychlosti 300 Mb/s na tradičních linkách DSL


Při testování tzv. technologie DSL Phantom Mode dosáhly Bellovy laboratoře přenosové rychlosti 300 Mb/s na vzdálenost 400 metrů (respektive 100 Mb/s na 1 km). Při těchto rychlostech budou poskytovatelé služeb schopni maximálně využít kapacitu stávající měděné infrastruktury, která je široce implementovaná po celém světě. Poskytovatelé tak budou i v následujících letech schopni uspokojit poptávku domácností i firem po širokopásmových hlasových, datových a obrazových službách.

Podstatou technologie  DSL Phantom Mode je využití virtuálního kanálu, který doplní dvě fyzické DSL přípojky realizované na dvou měděných párech .. Inovace i dramatický nárůst přenosových kapacit s využitím technologie  DSL Phantom Mode spočívá v aplikaci analogového režimu kombinovaného se standardními technikami: vektorování, které eliminuje „rušení“ mezi měděnými dráty, a spojování, které umožňuje jednotlivé linky propojit.

Cílem dalšího výzkumu je vylepšení implementace modelů a specifickace předpokladů vybavení zákazníka – modelů slučitelných s technologií DSL Phantom Mode.

Podle poslední zprávy Dell’Oro je společnost Alcatel-Lucent lídrem v oblasti DSL. Přístupové technologie Alcatel-Lucent využívá každý třetí uživatel pevného broadbandu na světě. Společnost nedávno oznámila dosažení unikátního mezníku, když odeslala svou 200-miliontou DSL linku.

Komentáře