Bezdrátová síť par excellence od D-Link

Bezdrátové přenosy dat jsou dnes již běžnou technologií začleněnou do našich sítí. Ne vždy je však nabídka bezdrátových služeb připravena s dostatečnou obezřetností a výkonností dané požadavky uživatelů v síti. Často se setkáváme s požadavky na rozšíření sítě o bezdrátové připojení ruku v ruce s obavami uživatelů na bezpečnost a dostupnost dané sítě.

Bezdrátová síť par excellence od D-Link


D-Link byl ve svém projektu postaven před nelehký úkol.  Vybudovat bezdrátovou síť pro komplex budov v areálu s požadavky nejen na rychlost a bezpečnost, ale také na úplné pokrytí bez mrtvých zón, správou všech přístupových bodů z jednoho místa a podporou přístupu uživatelů s různým právem přístupu k informacím. Nelehkým úkolem bylo pak také začlenění stávajícího řešení autentifikace „SIS“.

K řešení těchto požadavků bylo použito produktů D-Link určených pro Wireless switching. Jedná se o centrální řídící prvek, který v sobě integruje funkce klasického L3 Gigabitového přepínače s funkcemi pro management bezdrátových přístupových bodů (AP).

Toto řešení zabezpečuje dostatečné pokrytí mezi AP včetně regulace signálu při výpadku jednoho AP. Okolní AP pak sami zvýší vysílací výkon a pokryjí tak dočasný výpadek.  Při výměně vadného AP pak stačí produkt pouze vyměnit a řídící prvek již provede automatickou konfiguraci a provoz v síti.

 

Bezpečnost přístupu do sítě byla vyřešena pomocí několika VLAN a SSID, čímž se k jednomu AP můžou připojit různí uživatelé včetně hostů. Řídící prvek jim pak nastaví správná práva a znemožní tak přístup na zdroje, které nemá uživatel přiděleny. Nyní se příchozí návštěvníci mohou připojit do internetu přes tuto síť, aniž by jakkoliv mohli narušit vnitřní komunikaci. Celá síť je také chráněna i proti připojení cizího AP. Takové AP je automaticky detekováno včetně jeho polohy a není mu umožněn přístup do žádné sítě.

Zásadní přínos pro využití sítě měla funkce Auto-Roaming, která uživateli umožňuje přecházet mezi jednotlivými AP bez ztráty konektivity. Uživatelé mohou přecházet i do míst sítě, která využívá i jiný IP rozsah, než byl původně uživateli přidělen. Tato funkce je neocenitelná např. při telefonování přes IP telefon, který připojuje do bezdrátové sítě anebo zařízení, která využívají on-line připojení do databáze, jako např. tablety využívané ve zdravotnictví.

Všechny přístupové body využívají napájení po ethernetu, a proto bylo možné volit jejich umístění kdekoliv, nezávisle na elektrické instalaci.

Při instalaci byla samozřejmě zachována možnost upgrade a rozšíření pro další potřeby.

Aleš Pícl, Country Sales Manager, D-Link

Komentáře