Bezpečnostní veletrh it-sa v Norimberku proběhne v říjnu, pořadatelé zvou návštěvníky z ČR

Bezpečnostní veletrh it-sa v Norimberku se letos koná od 11.do 13. října.

Bezpečnostní veletrh it-sa v Norimberku proběhne v říjnu, pořadatelé zvou návštěvníky z ČR


Veletrh it-sa, odborná akce zaměřená na bezpečnost v IT v německy mluvícím prostoru, oznamuje značný nárůst výstavní plochy. Aktuálně zaujímá letošní ročník veletrhu o 20 procent více halové plochy než vloni. Pořadatelé přitom očekávají více než 300 vystavovatelů.

Veletrh IT-Security, it-sa, se ve veletržním městě Norimberku koná jako hostující akce od roku 2009. Zhruba 7.100 návštěvníků (v roce 2009 jich bylo 6.600) z  ekonomiky, výzkumu a státní správy se na veletrhu v loňském roce u 304 vystavovatelů (2009: 257) informovalo o nejnovějších produktech a vývoji v oblasti bezpečnosti v IT.

Obsahově se veletrh zaměřuje na témata jako Mobile Security, bezpečný Cloud-Computing, ochrana dat, web application security, autentifikace a sociální média. O těchto tématech se návštěvníci mohou cíleně informovat na přednáškách, ve workshopech, na různých akcích, tematických trasách a samozřejmě u vystavovatelů. Kromě toho pojednává veletrh o všech aspektech bezpečnosti informací, od ochrany proti odposlechům přes bezpečnost aplikací až po certifikaci a ochranu přístupu.

Vedle stěžejních témat nabízí veletrh IT-Security pět zvláštních ploch. O všech aspektech týkajících se bezpečnost v počítačovém centru se mohou návštěvníci informovat na ploše „Perfektní počítačové centrum – plánování, výstavba a technika“. Na ploše „Convergence Area“ demonstruje společnost accessec GmbH společně s jinými firmami přidanou hodnotu konvergence fyzické a logické bezpečnosti.

Jako můstek k akademickému světu funguje zvláštní plocha „campus@it-sa“. Zde představují vysoké školy své nové produkty a výsledky výzkumů. Již z předchozího roku je známá plocha "Peak IAM Area": Na ní prezentuje společnost Peak Solution GmbH společně se svými partnery "všeobecné scénáře řešení v oblasti Identity a Access managementu". Poprvé se objeví také společný stánek pro firmy, které jsou na trhu bezpečnosti v IT zcela nové. Na ploše „startup@it-sa“ mohou prezentovat své produkty a služby a současně navazovat kontakty v branži.

Další informace naleznete na: www.it-sa.de

Komentáře