Bezplatná IT výuka na internetu

Neustálé další vzdělávání je v dnešním pracovním prostředí nezbytné; zvláště to platí pro rychle se rozvíjející obor informačních technologií. Internet přitom nabízí atraktivní a často také výhodnější alternativu ke vzdělávání, které vyžaduje přítomnost v učebně.

Bezplatná IT výuka na internetu


Proto nabírají na významu zejména sociální sítě a způsoby vzdělávání na bázi vzájemné spolupráce v rámci internetu. Webová platforma Learnpedia provozovaná neziskovou organizací „Akademie bezplatného vzdělávání přes Internet", nabízí uživatelům prostřednictvím bezplatného dalšího vzdělávání možnost flexibilně využívat veškerý potenciál internetu pro jejich další individuální osobnostní rozvoj.  Learnpedia byla v české verzi na adrese www.learnpedia.cz právě spuštěna.

 

Učit se a komunikovat - nezávisle na místě a času

Webové komunity různými způsoby vytvářejí flexibilní platformy pro lidi se stejnými zájmy, aby si mohli vyměňovat informace, komunikovat o nich ve virtuálních komunitách a dokonce stále častěji i vyvíjet společně produkty a služby (peer produkce). Tyto informační a komunitní kanály už dávno zužitkovali také vývojáři nabídek dalšího vzdělávání.

Learnpedia se specializovala na nabídku dalšího vzdělávání v oblasti informačních technologií: ve vlastní eLearningové komunitě je možné sledovat zajímavý bezplatný obsah nabízených studijních materiálů a po přidání svého vkladu v podobě dalších znalostí jej předávat ostatním. Platforma Learnpedia má obecně prospěšný charakter a stejně jako Wikipedia  je založena na nehonorované spolupráci. Z toho důvodu budou nabízena všechna on-line školení i využívání softwarových produktů zdarma.

 

Start ve středo- a východoevropských zemích

Portál Learnpedia na různých východoevropských trzích startuje v průběhu srpna. „Poptávka po dalším vzdělávání, zejména v oboru IT, je v České republice velká, proto jsme přesvědčeni, že se naše nabídka setká s velkým zájmem," vysvětluje Christian Mars, zakladatel „Akademie bezplatného vzdělávání přes Internet". Nabídka školení je k dispozici ve všech příslušných jazykových mutacích; při spuštění platformy budou existovat kurzy v rumunštině, maďarštině, bulharštině, polštině, češtině, slovenštině a slovinštině. Učební materiály v dalších jazycích budou k dispozici v průběhu roku 2009.

Ihned po spuštění portálu Learnpedia se budou moci uživatelé zapojit do kurzů ovládání Microsoft Office 2007 - Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook a OneNote. Školení v dalších produktech se připravuje na poslední čtvrtletí roku 2009. „Každý cyklus školení trvá dva měsíce, pak následuje dvouměsíční pauza," doplňuje Mars. „Předem registrovaní uživatelé budou samozřejmě o všech dalších začátcích školení včas informováni. Pro registraci je nutné uvést pouze celé jméno a e-mailovou adresu."

Přehled nabídky portálu Learnpedia, další informace a kontaktní údaje zájemci naleznou na adrese www.learnpedia.cz.

 

Komentáře