Blíží se IX. ročník odborné konference IT Governance - 2012

Konference IT Governance - 2012 proběhne ve dnech 24. a 25. října 2012 v NH Congress Hotelu Olomouc.

Blíží se IX. ročník odborné konference IT Governance - 2012


Již za tři týdny se bude konat devátý ročník znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných „IT Governance“. Letos je konference logicky ve znamení nové generace metodického rámce COBIT 5 a jeho nových přístupů v praxi. Autoři konference poukazují na to, že informace a s nimi spojené informační a komunikační technologie jsou v organizacích natolik všudypřítomné, že již není možné oddělovat řízení fungování a podnikání organizace od vlastního řízení informatiky.

COBIT 5 přináší pod heslem „Governance of Enterprise IT / GEIT“ plně integrovaný pohled na společné řízení a přináší tak do praxe dlouho očekávanou bezrozpornost směrem k hodnotám, kterými se informatika začleňuje do celkového úspěchu organizace. Konference se bude proto soustředit zejména na to, jak a proč využít nových přístupů v praxi, a to jak v podnikatelských společnostech, tak ve veřejné správě, kde IT hraje čím dál větší roli.

Jedním z klíčových prvků konference je nové pojetí životního cyklu informačních aktiv a způsobu, jak aktiva oceňovat a chránit. Jakou roli při ochraně informačních aktiv sehrává nové metodické myšlení a COBIT 5? Virtualizace a „cloud computing“ hrají tak důležitou roli v moderním pojetí technologické báze, že se v rámci několika přednášek zaměříme na to, co z těchto přístupů můžeme získat - či snad můžeme i něco ztratit? V neposlední řadě bude součástí konference velmi zajímavý workshop SOA Governance. Ukáže, kdy má význam uplatnit servisní architekturu, kde jsou její přínosy a rovněž budou demonstrovány vedle případových studií i technologické ukázky z praxe SOA nástrojů.


Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com
Komentáře