Brno v péči IDS Scheer ČR

IDS Scheer ČR dodává agendový informační systém města Brna, a tak podporuje výkonnost úřadu.

Brno v péči IDS Scheer ČR


Společnost IDS Scheer ČR vyhrála výběrové řízení na agendový informační systém města Brna. Realizace tohoto systému bude probíhat v několika etapách v rozmezí čtyř let (2007-2011).

Agendový informační systém města Brna (dále AISMB) zahrnuje:

  • Agendu spisové služby – řešící příjem a odesílání dokumentů, podporu jednání orgánů města
  • Ekonomickou agendu – řeší problematiku rozpočtu (tvorbu i čerpání) a investice
  • Majetkové agendy – řeší problematiku movitého a nemovitého majetku
  • Správní agendy – řeší správní činnosti ohledně dokladů, motorových vozidel, autoškol, voleb a referend
  • Skupina příjmových agend – řeší dispozice s majetkem, správu bytového fondu, příjmy v oblasti poplatků a pokut
  • Skupina územních agend – řeší problematiky stavebních řízení, územního plánování a rozvoje
  • Skupinu přestupkových agend – řeší problematiku přestupků, prioritně v oblasti dopravy a životního prostředí
  • Skupinu personálních agend – řešící problematiku personalistiky a mezd
  • Skupinu ostatních agend – řešící agendy veřejných zakázek, vztahů k organizacím města Brna, řízení a organizace Magistrátu města Brna
  • Skupinu agend sociálních dávek – zabývá se problematikou sociální péče

Každá skupina je samostatnou etapou, rámcový harmonogram je společný s postupným náběhem komplexního řešení v prvním čtvrtletí 2009.
V současné době se pracuje na pilotní implementaci spisové služby, která byla od 1. 1. 2008 spuštěna v režimu evidence došlé a odchozí korespondence.

„Jsme rádi, že se nám podařilo po 12 letech získat nový, zcela integrovaný, informační systém“ říká Ing. Luděk Tichý vedoucí Odboru městské informatiky.

V současné době pracovníci IDS Scheer pomáhají úředníkům překonat úskalí spojené s přechodem ze starého na nový systém.

Manager projektu Pavel Tomeček z IDS Scheer dodává: „Jsem rád, že se nám daří nastavit komunikaci s jednotlivými zaměstnanci úřadu tak, aby bylo dosaženo úspěšné implementace celého projektu. Nakonec, my všichni máme jeden společný cíl, ve smyslu zákazníků – občanů zlepšit výkonnost samosprávy a státní správy města Brna.“

Projekt AISMB byl zahájen podpisem smlouvy 4. 9. 2007 po vyhrané veřejné obchodní soutěži, kdy ÚOHS i přes odvolání některých účastníků potvrdil správný postup zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky.
Komentáře