BSA provedla dosud největší mezinárodní zásah

Protipirátská organizace BSA souhlasila s mimosoudním vyrovnáním s mezinárodní mediální společností v rekordní výši 68,7 milionu korun (2,5 milionu eur). Firma, jejíž jméno není možné zveřejnit z právních důvodů, měla hrubé nedostatky v softwarových licencích.

BSA provedla dosud největší mezinárodní zásah


Protipirátská organizace BSA souhlasila s mimosoudním vyrovnáním s mezinárodní mediální společností v rekordní výši 68,7 milionu korun (2,5 milionu eur). Firma, jejíž jméno není možné zveřejnit z právních důvodů, měla hrubé nedostatky v softwarových licencích.

Na základě trestního oznámení, které BSA podala jménem společností Adobe, Autodesk, Avid a Microsoft, tato organizace nyní musí zaplatit značné finanční částky za užívání nelegálního softwaru.

Trestní oznámení podané BSA vedlo k policejnímu zátahu v prostorách firmy. Během prohlídky, která proběhla loni, policie zjišťovala, jestli se na firemních počítačích vyskytuje nelegální software. Výsledkem tohoto případu je nařízení, které organizaci ukládá smazat veškerý nelicencovaný software a zakoupit odpovídající licence na software, jejž si firma přeje dále užívat. Rovněž byla stanovena náhrada škody jako forma kompenzace za dlouhou dobu užívání nelegálního softwaru.

Zdroj působící uvnitř organizace uvedl: „K této situaci došlo kvůli tomu, že během rychlého růstu firmy jsme ve všech našich pobočkách v oblasti dodržování práv k softwaru a správy licencí spoléhali pouze na jediného člověka. Vedení společnosti bylo šokováno rozsahem problému a jasně si uvědomuje, že se všemu dalo předejít prostřednictvím dodržování pravidel správy softwarového majetku.

Robert Holleyman, prezident a generální ředitel BSA, uvedl: „Naše zkušenosti bohužel potvrzují, že rychle rostoucí organizace, jako i v tomto případě, přehlížejí nedostatky v dodržování licenčních podmínek."

Komentáře