BSA rozesílá další obsílky kvůli domněnkám o SW pirátství - na základě udání

BSA vydala tiskové prohlášení, podle něhož firmy podezřelé z možného užívání nelegálního softwaru obdrží v těchto dnech obsílku.

BSA rozesílá další obsílky kvůli domněnkám o SW pirátství - na základě udání


V těchto dnech obdrží 10 tisíc tuzemských firem poštovní obsílku s upozorněním na možné užívání nelegálního softwaru. Protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance) se na firmy obrací s výzvou, aby provedly kontrolu legálnosti softwaru užívaného při podnikání.

„Zaměřujeme se na firmy, u kterých je podezření, že mají nainstalovaný nelegální software. Vycházíme částečně z oznámení, která jsme obdrželi většinou z anonymních zdrojů. S firmami proto zahajujeme proceduru směřující k nápravě,“ vysvětluje Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA.

Část obeslaných firem spadá do kategorie společností, u kterých je podle analýzy BSA vysoké riziko softwarového pirátství: „Například v nabídkách práce vyžadují od uchazečů znalosti různých programů – kancelářský software, konstrukční či grafické programy konkrétních značek –, ale dotčení výrobci softwaru nevidují u těchto firem žádné licence či jen malé množství. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto firmy užívají počítačové programy pirátsky,“ vysvětluje Jan Hlaváč. Nejčastěji jde o společnosti s méně než 100 zaměstnanci ve výrobní oblasti, službách či administrativě.


Trestní odpovědnost firem - zamezí výmluvám?

Právní experti BSA odhadují, že letos průměrná výše odškodnění poroste rychleji než dříve. „Letos je už v platnosti zákon o trestní odpovědnosti firem. Ten umožňuje stíhat za pirátství nejen konkrétní osoby, ale nově i celou firmu! To určitě zlepší pozici poškozených výrobců softwaru,“ upozorňuje Jan Hlaváč.

Dříve totiž bylo nutné dokazovat vinu, tedy šíření či napomáhání šíření nelegálního softwaru, konkrétním osobám, což ztěžovalo pozici poškozených v soudním řízení. „Většinou se navzájem obviňují správci IT a vrcholový management firmy,“ říká Hlaváč. Nyní je nově možné kromě konkrétních osob stíhat i firmu jakožto právnickou osobu. „Pokud se nepodaří najít konkrétního viníka, statutární zástupci se již nebudou moci vymlouvat na to, že o pirátství nic nevěděli,“ varuje Jan Hlaváč.

Pokud bude letos firma stíhána za užívání nelegálního softwaru, zaplatí poškozeným výrobcům softwaru v průměru 286 tisíc korun. „Průměrná výše kompenzace poškozeným softwarovým firmám se letos zvýšila o 10 procent. Nejvyšší kompenzace se pohybovaly mezi 500 a 700 tisíci korun,“ říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí organizace BSA, která se zaměřuje na potírání softwarového pirátství.

Nejvíce pirátů je mezi malými a středně velkými firmami

BSA registruje nejvíce případů pirátství mezi firmami, v nichž pracuje deset až sto zaměstnanců. Co do odvětví převažují společnosti z oblasti výroby, logistiky, inženýringu, designu a grafiky. „Větší firmy se sto a více zaměstnanci si legálnost softwaru pečlivě hlídají. Menší firmy často nemají systémové řešení, jak si legálnost softwaru uhlídat,“ uzavírá Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA.

Mezi nejčastěji užívaný nelegální software ve firmách patří operační systémy a kancelářské aplikace (Microsoft), antivirové programy (Symantec), software pro grafiky (Adobe) a projektanty (Autodesk).


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře