Budoucnost podle IBM

Pět trendů podle IBM: Vzdálený přístup ke zdravotní péči, inteligentní mobilní telefony, překlad řeči v reálném čase, trojrozměrný internet a nanotechnologie pro filtrování vody...

Budoucnost podle IBM


Pět trendů podle IBM: Vzdálený přístup ke zdravotní péči, inteligentní mobilní telefony, překlad řeči v reálném čase, trojrozměrný internet a nanotechnologie pro filtrování vody...

IBM zveřejnila přehled inovací, které mají podle firmy potenciál v příštích pěti letech změnit to, jak lidé pracují, žijí a baví se.
Seznam vychází z tržních a společenských trendů a současně se opírá o technologie vznikající v laboratořích IBM.

Vzdálený přístup ke zdravotní péči

Milióny lidí s chronickými zdravotními potížemi, například s cukrovkou, srdečními problémy, s problémy jater nebo srdečního oběhu, budou moci běžně využívat automatické monitorování zdravotního stavu. Zdravotníci budou moci průběžně monitorovat stav pacientů na dálku za využití senzorů umístěných v domácnosti nebo přímo na těle.

Mobilní telefony ještě inteligentnější

Vyspělá technologie sledování pohybu osob umožní mobilním telefonům a kapesním počítačům automaticky zjišťovat místo, kde se uživatel nachází, a jaký typ komunikace preferuje při dojíždění do zaměstnání, v práci nebo při cestování. Všechny druhy mobilních zařízení budou během pěti let schopny průběžně zjišťovat preference a potřeby uživatele a přizpůsobovat se jim. Například telefon bude vědět, jestli je jeho vlastník ve škole nebo na schůzce a automaticky přesměruje příchozí hovory do schránky.

Překlad řeči v reálném čase běžný

Inovace v oblasti technologií pro rozpoznávání řeči již teď umožňují mediálním společnostem monitorovat v angličtině čínské a arabské televizní zpravodajství po webu, cestovatelům využívat kapesní počítače k překladu menu japonských restaurací nebo americkým lékařům komunikovat s pacienty ve španělštině. Technologie a služby překladu v reálném čase budou zabudovány do mobilních telefonů, kapesních zařízení i do automobilů. Tyto služby proniknou podle IBM do všech stránek podnikání i společnosti a zboří jazykové překážky v globální ekonomice i sociální interakci.

Trojrozměrný internet

Z oblíbených online destinací, jako je například Second Life nebo World of Warcraft, se vyvine trojrozměrný internet. 3D internet umožní nové způsoby vzdělávání, vzdálené lékařské péče a přístupu ke spotřebiteli.

Nanotechnologie a ekologie

Informační technologie, výzkum materiálů a pokrok fyziky pomohou vyhovět ekologickým potřebám. Nanotechnologie se v příštích letech budou pravděpodobně používat k filtrování vody a pomohou vyřešit celosvětový problém jejích zdrojů. Příznivý dopad na životní prostředí bude mít i zdokonalování systémů zpracování sluneční energie.

Komentáře