Bull v České republice zaznamenal úspěšný rok 2011

Společnost Bull dosáhla v roce 2011 obratu více než 117 milionu korun, ke kterému významně přispěl výsledek divize Bezpečnosti informací a Speciálních technologií.

Bull v České republice zaznamenal úspěšný rok 2011


Bull  dosáhl v  roce  2011  obratu  více  než  117  milionu  korun,  ke  kterému významně  přispěl  výsledek  divize  Bezpečnosti  informací  a  Speciálních  technologií.  Společnost  prošla  v  roce  2011  transformací,  která  přinesla  pozitivní výsledky především v druhé polovině roku.

Generální ředitel Bull Pierre Barrial  věří, že společnost v následujících letech upevní svou  pozici  na  českém  trhu  jak  v  oblasti  bezpečnosti,  tak  v  oblasti  superpočítačové  a  serverové infrastruktury  a  přispěje  k  rozvoji  těchto  technologií  v  České  republice,  a  tím  i  k  rozvoji konkurenceschopnosti středoevropského regionu.

 

Skupina Bull v roce 2011: růst prodeje i zisku

•  růst objednávek (+4,4 %) a obratu (+6,4 %) ve 4. čtvrtletí
•  celoroční růst tržeb: +4,6 % na konečných 1,301 bilionu eur
•  výrazné zvýšení EBITu o 23% na 43,7 milionu eur
•  Čistý příjem byl ovlivněn částečně i dílčími odpisy nehmotných aktiv a tzv. goodwillu

Představenstvo  společnosti  Bull  15.  února  2012  schválilo  hospodářské výsledky  celé  skupiny  za  rok  2011.  Auditorská  společnost  potvrdila  výsledky  účetní  uzávěrky,  a závěrečná oficiální zpráva bude vydána po dokončení všech formálních záležitostí.


Úvodní foto: Fotolia © Alexandr Mitiuc
Komentáře