Business Intelligence může státní správě ušetřit

O padesát procent stoupl za poslední tři roky zájem českých firem o sofistikovanou analýzu firemních dat – Business Intelligence. Tuzemská státní správa by prý jejím využíváním mohla ušetřit stovky milionů korun. To alespoň tvrdí S and T CZ.

Business Intelligence může státní správě ušetřit


O padesát procent stoupl za poslední tři roky zájem českých firem o sofistikovanou analýzu firemních dat – Business Intelligence. Tuzemská státní správa by prý jejím využíváním mohla ušetřit stovky milionů korun. To alespoň tvrdí S&T CZ.

Zatímco v minulosti šlo o zakázky pro velké, zejména nadnárodní firmy, nyní se na nás obracejí tuzemské středně velké společnosti z různých segmentů trhu,“ uvedla Věra Jouklová, ředitelka divize Business Intelligence v S&T CZ.

Banky s pomocí nástrojů Business Intelligence například dokážou identifikovat podezřelé transakce, pravděpodobně využívané při praní špinavých peněz. Firmy takto podrobně zjišťují, kde a proč vznikají nejvyšší náklady, či identifikují klíčové zákazníky a modely jejich chování.

Metody Business Intelligence jsou také často využívány při tvorbě zpráv a analýz vyplývajících ze závazných požadavků regulátorů, jako jsou třeba legislativní předpisy Sarbanes-Oxley, Basel, direktivy EU či mezinárodní účetní standardy IAS.

Až stamiliony korun by Business Intelligence mohla podle S&T CZ ušetřit v rozpočtech veřejných financí. Pomocí Business Intelligence by bylo možné zjistit konkrétní využití různých státních dotací či sociálních dávek. Lze třeba rozpoznat souvislosti mezi vyplácenými dotacemi, ekonomickými ukazateli jednotlivých lokalit, demografickým rozložením populace a jejím vzděláním. Na základě jasných dat pak lze rozhodnout o zastavení dotací pro evidentně neefektivní projekty, či naopak dále podpořit ty úspěšné. Podobně může Business Intelligence pomoci zdravotním pojišťovnám odhalit podvody, mrhání prostředky určenými na zdravotní péči či plýtvání ze strany některých pacientů. Obdobným způsobem může stát podrobněji analyzovat hospodaření zdravotních pojišťoven.


Vysvětlení pojmu Business Intelligence a další informace o jejím nasazení najdete v rubrice Co je co zde.

Komentáře