Byznys ERP nabízí novou optimalizaci dopravní logistiky

Nový způsob optimalizace zásobovacích tras přidala do podnikových informačních systémů Byznys ERP společnost J.K.R.

Byznys ERP nabízí novou optimalizaci dopravní logistiky


Řešení optimalizace zásobování společnosti J.K.R. přináší do podnikových informačních systémů Byznys ERP nástroj, který by měl snížit dopravní náklady pomocí efektivního rozplánování tras využitím optimalizačních algoritmů. Vylepšení umožňuje zvýšit efektivitu plánování a sledování celého logistického řetězce od objednávky až po doručení zboží. To by se mělo posléze odrazit v hospodaření firmy, hlavně v oblasti snížení nákladů na pohonné hmoty, menším opotřebením vozidel, zkrácením doby přepravy, úsporou času či nižším nárokům na lidské zdroje.

Odborníci J.K.R. vzali v potaz také lidský faktor a ponechali uživateli možnost ovlivňovat výsledek výpočtu optimální trasy, čímž je zajištěno delegování rozhodovací pravomoci na konkrétní osobu zodpovědnou za rozvoz nebo vyskladnění zboží.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře