Cacio uspořádalo seminář "Jak formalizovat architekturu aneb Enterprise Architektura prakticky"

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií pořádala dne 3. května 2011 v CAFÉ Galerie Černá labuť zajímavou akci z cyklu seminářů „Praktické aspekty řízení informatiky“.

Cacio uspořádalo seminář "Jak formalizovat architekturu aneb Enterprise Architektura prakticky"


Jednalo se o seminář na téma: Jak formalizovat architekturu aneb Enterprise Architektura prakticky. Program semináře moderoval Jiří Polák, výkonný ředitel Cacio. Velmi zajímavé byly společné příspěvky Antonín Cardy a Jiřího Poláka na téma „Jak namalovat architekturu“, které uvedly základy z teorie. Následovala přednáška pana Václava Mádla z České pojišťovny, která přinesla velkou řadu poznatků z praxe.

Přínosnou byla i část této přednášky věnovaná problému „Jak získat business pro architekturu“. Přítomné zaujala následná delší diskuze z pléna. Na konci května chystá CACIO další seminář, konkrétně na téma: Jak správně zadat tvorbu software. Termín konání je 31. května opět od 16:00 v CAFÉ Galerii Černá labuť.

 

Komentáře