CAFIN startuje svoji činnost

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) zahajuje svoji činnost. 16. června představí hlavní aktivity této organizace Ladislav Profota, předseda řídícího výboru. O den dříve, 15. června, se koná první setkání členů asociace.

CAFIN startuje svoji činnost


Představení činnosti CAFIN pro rok 2010 se uskuteční v rámci 13. Controllingového fóra. Zájemci o členství v CAFIN i její stávající členové se dozvědí, co bude náplní organizace v letošním roce a co vše vlastně nabízí. A výhody to jsou lákavé: odběr odborného časopisu zdarma, přístup ke speciálnímu webu, cenová zvýhodnění různých vzdělávacích akcí či pravidelná setkávání nad aktuálními tématy ze světa financí.

První takové setkání je naplánováno na 15. června; tématem bude řízení cash-flow jako součást krizového managementu. Přednášející Vlastimil Pánek, jednatel společnosti Eurofin Management, shrne, jaké jsou nejčastější problémy firem v období finanční krize, jak posílit likviditu prostřednictvím zásob a pohledávek nebo proč je plán a reporting významný právě v době hospodářské recese.

Česká asociace pro finanční řízení vznikla na jaře tohoto roku. CAFIN podporuje výzkum, výuku i vzdělávání v oblasti finančního řízení, stejně jako vydávání příslušných publikací. Cílem organizace je sdružovat odborníky se zájmem o tuto problematiku a také vypracovávat procesní, metodické, tematické i oborové standardy na poli finančního řízení a řízení výkonnosti. Více informací naleznete na www.cafin.cz.

Komentáře