Canon: pouze 12 % spotřebitelů věří, že organizace dostatečně chrání jejich data

Společnost Canon představila výsledky evropského průzkumu, který se zaměřil na bezpečnost a ochranu osobních informací.

Canon: pouze 12 % spotřebitelů věří, že organizace dostatečně chrání jejich data


Podle průzkumu, který provedla společnost ICM, spotřebitelé projevují zřetelný nedostatek důvěry, pokud jde o ochranu osobních údajů. Potenciálně negativně může působit i povinné zveřejňování úniků dat, které je součástí navrhovaných legislativních reforem Evropské komise. Právní normy zdůrazňují důležitost preventivních opatření a zajištění bezpečnosti dat.

Výzkum ukázal, že 76 % spotřebitelů by pravděpodobně opustilo danou firmu nebo poskytovatele služeb, pokud by unikla jejich osobní data. Největší obavy se týkají úniku dat o kreditních kartách nebo bankovních účtech (48 % respondentů). Pouze 12 % spotřebitelů věří, že organizace dělají pro ochranu jejich osobních údajů dost. Nicméně při výběru společnosti nebo poskytovatele služeb se spotřebitelé stále řídí cenou, která je pro ně důležitější (64 % respondentů) než zabezpečení osobních údajů (30% respondentů).

Výzkum také ukázal, že zatímco se spotřebitelé obávají nedodržení ochrany osobních údajů, většina lidí pouze pročte hlavní pasáže bezpečnostních ustanovení (36 %) a jen 19 % si přečte bezpečnostní pokyny celé. 13 % lidí nečte bezpečnostní informace vůbec.

Velké množství úniků dat je spojeno s tištěnými dokumenty. Podle průzkumu společnosti Quocirca  více než 70 % organizací zaregistrovalo únik dat ve spojení s tištěnými dokumenty, ale jen 42 % se výrazně zaměřilo na zabezpečení této oblasti. Organizace by měly věnovat bezpečnosti velkou pozornost a minimalizace rizik by mělo být prioritou.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře