CCA nabízí bezplatné odborné semináře o moderních trendech v ECM a BI

Společnost CCA ve spolupráci se svými partnery Adobe a Oracle připravila na podzim sérii bezplatných odborných seminářů, které představí moderní trendy v oblastech správy elektronických dokumentů a Business Intelligence.

CCA nabízí bezplatné odborné semináře o moderních trendech v ECM a BI


„Ve státní sféře i soukromém sektoru zaznamenáváme po řešeních pro správu dokumentů a manažerských informačních systémech zvýšenou poptávku. Proto jsme se ve spolupráci se společnostmi Oracle a Adobe rozhodli podrobněji představit možnosti, které mohou moderní podnikové aplikace v těchto oblastech nabídnout. V prvé řadě jde o možnost zvýšit efektivitu a redukovat náklady, což platí bez ohledu na obor podnikání,“ přiblížila Martina Marešová, ředitelka společnosti CCA.

Účastníci půldenních seminářů, které se uskuteční v Praze a v Plzni, získají nejen přehled o nových možnostech manažerských informačních systémů a správy elektronických dokumentů, ale seznámí se i s příklady z praxe.

Termíny odborných seminářů CCA o moderních trendech v ECM a BI

8.9.        Správa a archivace finančních dokumentů
15.9.        Interaktivní výpisy a formuláře
20.9.        Správa a archivace finančních dokumentů
4.10.        Reporting a manažerské informační systémy
6.10.        Správa řízené dokumentace
18.10.        Elektronické uložení dokumentů a jejich bezpečný oběh

Více informací o programu jednotlivých seminářů a registraci mohou zájemci najít na webu CCA.cz.

Komentáře