ČD - Telematika uzavřela rok 2011 s rekordním výsledkem

Podle auditovaných výsledků dosáhla společnost ČD - Telematika. v roce 2011 externích tržeb ve výši 1 352 mil. Kč.

ČD - Telematika uzavřela rok 2011 s rekordním výsledkem


Provozní výsledek hospodaření vzrostl na 71,7 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění dosáhl hodnoty 51,9 mil. Kč. Zásadními milníky roku 2011 bylo založení samostatné dceřiné společnosti a získání nových zakázek, které se významně podílejí na celkovém finančním výsledku společnosti.

Na konci prvního čtvrtletí roku 2011 ČD - Telematika založila dceřinou společnost ČDT - Informační Systémy, a vložila do ní část podniku, úsek Systémy a technologie. Prezentované finanční výsledky tak reflektují fakt, že do nově vzniklé společnosti byly převedeny všechny stávající obchodní aktivity pro zákazníky ze skupiny České dráhy. V konsolidovaných výsledcích obou společností bylo dosaženo meziročního růstu externích tržeb o 8 %, provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 74,6 mil. Kč a výsledek hospodaření po zdanění vzrostl o 83 % na 62,5 mil. Kč. Společnost tak dosáhla nejlepšího výsledku hospodaření od svého vzniku.

K výrazně lepším výsledkům hospodaření podle tiskového prohlášení přispěly obě divize společnosti, úsek Telekomunikační služby a úsek Servis infrastruktury. Tržby telekomunikačních služeb v meziročním porovnání dosáhly přibližně stejné úrovně jako v roce 2010. Podíl úseku na provozním výsledku hospodaření, a tedy i dosažená marže byly vyšší než v minulém roce. Tržby úseku infrastruktury a dceřiné společnosti rostly díky projektům v oblasti systémové integrace a dodávek systémů a služeb pro sektor železniční dopravy a infrastruktury. V neposlední řadě ČD - Telematika pokračovala i v roce 2011 v optimalizaci provozních nákladů, což se také pozitivně promítlo do růstu hospodářského výsledku.

„Za zvláště pozitivní považuji skutečnost, že se nám v roce, který byl pro mnohé naše partnery a konkurenty těžkou výzvou, podařilo dosáhnout růstu tržeb a produktivity. Zpětná vazba, kterou nám naši zákazníci dávají, svědčí o tom, že vnímání společnosti ČD - Telematika se výrazně zlepšilo,“ uvedl k výsledkům předseda představenstva Juraj Rakovský a dodal:

Výše investic společnosti ČD - Telematika dosáhla hodnoty 220,5 mil. Kč, čistý přírůstek peněžních prostředků v roce 2011 na účtu společnosti činil 120 mil. Kč. K zisku před zdaněním přispěl finanční výsledek hospodaření ve výši 5,4 mil. Kč.


Úvodní foto: © 3ddock - Fotolia.com
Komentáře