ČD - Telematika založila dceřinou společnost ČDT – Informační Systémy

Mimořádná valná hromada akciové společnosti ČD - Telematika schválila vyčlenění části podniku do nově založené dceřiné společnosti.

ČD - Telematika založila dceřinou společnost ČDT – Informační Systémy


Mimořádná valná hromada akciové společnosti ČD - Telematika schválila vyčlenění části podniku do nově založené dceřiné společnosti. Vzniklá akciová společnost se zaměří výhradně na poskytování služeb do skupiny Českých drah. Jejím úkolem bude posílení strategického partnerství a naplňování cílů skupiny Českých drah v oblasti ICT, zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb. ČD - Telematika si v nově založené dceřiné společnosti podrží 100% majetkovou účast.

Do nově založené akciové společnosti ČDT - Informační Systémy vloží mateřská společnost ČD - Telematika část podniku, úsek Systémy a technologie, a to včetně 277 zaměstnanců. Na nově vzniklou společnost budou převedeny všechny stávající obchodní aktivity se zákazníky ze skupiny Českých drah.

Mateřská společnost ČD - Telematika se bude soustředit na rozvoj podnikání u zákazníků mimo skupinu Českých drah zejména v oblasti telekomunikačních služeb, servisu infrastruktury a dodávky ICT řešení. V nabídce budou dopravní aplikace, outsourcing ICT, systémová integrace, portálová řešení i ERP systémy.  

Předseda představenstva ČD-T Juraj Rakovský k tomu dodává: „Tento krok umožní zaměřit další rozvoj společnosti ČD - Telematika do dvou jasně vymezených směrů lišících se modelem řízení i prioritami: na posílení partnerství se zákazníky ze skupiny Českých drah na straně jedné a rozvoj aktivit mimo drážní segment na straně druhé. “

Komentáře