CERN nasadil Sonic

CERN nasadil Sonic


Vědecký ústav CERN provozující největší světový urychlovač částic na světě využívá pro přenos kriticky důležitých zpráv mezi počítačovými systémy middleware Progress SonicMQ. IT systém CERNu shromažďuje data z mnoha různých distribuovaných systémů, kterým zpětně posílá řídicí instrukce.

SonicMQ sjednocuje různorodá data a systémy bez narušení služeb a umožňuje nepřetržitý tok dat. Systémy CERNu jsou nepřetržitě a centrálně řízeny a monitorovány prostřednictvím systému TIM (Technical Infrastructure Monitoring) provozovaného v řídicím centru CERN. Systém TIM vyžaduje robustní messagingový middleware, aby zajistil, že technická infrastruktura CERNu, jako jsou kryogenní a vakuové systémy urychlovačů, bude v provozu bez selhání nebo problémů.

Komplexní výzkum CERNu si nemůže dovolit přerušení v důsledku jakéhokoli selhání technické infrastruktury,“ řekl Hub Vandervoort, CTO divize Progress Software pro podnikovou infrastrukturu. „Součástí SonicMQ je systém pro předávání zpráv, který zajišťuje, že zprávy se kvůli selhání softwaru, sítě nebo hardwaru nikdy neztratí. Organizace jako CERN se mohou spoléhat na Sonic při provádění těch nejsložitějších byznys transakcí a kritické komunikaci – ať už jde o objevování počátků vesmíru, nebo o jednoduchý příjem objednávky od zákazníka.“

Komentáře