Česká pojišťovna implementovala systém pro předcházení problémům s IT infrastrukturou

Česká pojišťovna rozšířila využívání hardwarových a softwarových řešení společnosti IBM pro předcházení neočekávaným problémům s IT infrastrukturou a zjednodušení celého ICT prostředí.

Česká pojišťovna implementovala systém pro předcházení problémům s IT infrastrukturou


Od znovuzavedení tržních podmínek v českém pojišťovnictví v roce 1991 se Česká pojišťovna rozrostla do rozsahu 3 900 zaměstnanců, 5 600 pojišťovacích agentů a více než 4 500 obchodních míst. V rámci svého růstu se však Česká pojišťovna musela potýkat s problémem disparátního provozu a nekompatibilních technických systémů, které fungovaly nezávisle na sobě a bylo je zapotřebí integrovat do celkového IT prostředí, aby se vytvořila jednotná funkční jednotka.

Nový monitorující a řídicí systém podle tiskového vyjádření vede ke zprůhlednění a zlepšení řízení ICT služeb, online reportingu pro byznys uživatele a také ke snížení nákladů na správu IT o téměř deset milionů korun ročně.

Ve spolupráci se společností IBM a IBM Premier Business Partnerem společností GC System, implementujícím toto řešení, získala Česká pojišťovna ucelené řešení na bázi IBM software za účelem komplexního řízení ICT infrastruktury pomocí integrace, monitoringu, vyhodnocování ICT událostí, a prediktvivní analýzy. Software rovněž pomáhá poskytovat důležité informace o dostupnosti obchodních služeb a o dohodách týkajících se úrovně poskytovaných služeb.

Data týkající se výkonu nyní sbírá a distribuuje ústřední konzole, jež nabízí konsolidovaný pohled na informace v celém IT prostředí, kde jsou tyto informace monitorovány a v reálném čase předávány dál. Historická a prediktivní analýza upozorní IT oddělení na potenciální fluktuace v používání zdrojů a na problémy s výkonem. Administrátoři na základě toho budou moci vyvážit pracovní zátěž, anebo předejít problémům jiným způsobem, aniž by to mělo dopad na fungování firmy.


Úvodní foto: Fotolia.com
Komentáře