Česká pojišťovna realizovala inovace v projektu klientské zóny

Klienti České pojišťovny mohou nově využívat služeb rozšířené a inovované klientské zóny.

Česká pojišťovna realizovala inovace v projektu klientské zóny


Klientská zóna ČP je nově přístupná nejen přes webové rozhraní, ale také z aplikace pro chytré telefony. Během roku 2011 klienti ČP přes internetové stránky www.ceskapojistovna.cz přiložili více než 31 tisíc dokumentů a v oblasti neživotního pojištění zaregistrovali téměř 20 tisíc pojistných událostí. Na web ČP přitom měsíčně zavítá více než 250 tisíc návštěvníků.

„Dosavadní praxe ukazuje, že klienti se na infolinku ČP velmi často obracejí s dotazy vztahujícími se například k platbám pojištění. Téměř polovina dotazů na oblast neživotního pojištění přitom směřuje k informaci, zda je pojištění řádně zaplaceno, případně jaká je výše následující platby. Na všechny tyto otázky dnes klienti získají odpovědi také v klientské zóně,“ říká Jiří Doubravský z ČP.

V rámci jednorázového vstupu jsou uživatelům dostupné tyto funkcionality:

•    aktualizace kontaktního telefonu a e-mailu,
•    přehled smluv a událostí,
•    platba pojistného,
•    kontakt na správce pojistné smlouvy,
•    hlášení pojistné události vč. přikládání dokumentů,
•    sjednání schůzky na pobočce vč. vygenerování lístku s pořadovým číslem,
•    sjednání vybraných pojistných produktů.

Pro plnohodnotné přihlášení obdrží klient speciální registrační údaje včetně QR kódu, který umožní zrychlit proces aktivace klientské zóny přes aplikaci Pojišťovna. Tento přístup pak nad rámec jednorázového přihlášení nabízí ještě:

•    možnost změny adresy,
•    informace o pojistném a stavu zaplacení pojistné smlouvy,
•    mailboxovou schránku uživatele s důležitými informacemi o pojištění.

Podobný rozsah možností klientům nabízí rovněž mobilní aplikace Pojišťovna, nyní ve verzi 4.0. Ta bude od konce ledna dostupná pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS. Desítkám tisíc současných uživatelů aplikace bude v jejich zařízení automaticky nabídnuta její aktualizace.

Jak byla kalkulována návratnost investice?

Investice do projektu Klientské zóny se zatím pohybuje v řádech jednotek milionů - tyto náklady přitom zahrnují i úsili vynaložené na integraci Klientské zóny se staršími systémy, kterých v pojišťovně běží celá řada. Předpokládaná návratnost projektu reflektuje úsporu času pracovníků na pobočkách, kteří nebudou tolik zatíženi servisními operacemi a budou se moci více soustředit na akvizici nových smluv.

Pojišťovna si od práce s Klientskou zónou slibuje také dostupnost aktuálnějších údajů o klientech. Nemalé úspory by mělo přinést také snížení objemu dopisů zasílaných v papírové podobě - klienti budou o novinkách či splatnosti pojistného informováni elektronickou formou.

Komentáře