Česká pojišťovna vysoudila doménu

Česká pojišťovna začala po úspěchu v několikaletém soudním sporu používat doménu www.ceskapojistovna.cz.

Česká pojišťovna vysoudila doménu


Česká pojišťovna začala po úspěchu v několikaletém soudním sporu používat doménu www.ceskapojistovna.cz.

V roce 2000 si internetovou doménu ceskapojistovna.cz zaregistroval soukromý uživatel, což z hlediska platné právní úpravy bylo kvalifikováno jako zásah do práv třetí osoby. K mimosoudní dohodě strany nedospěly. Soudní spor trval téměř čtyři roky a teprve vrchní soud v Praze potvrdil, že žalovaný nesmí s doménou disponovat a firma, u níž si ji zaregistroval, je povinna provést změnu jejího držitele.

Na nové adrese mohou podle České pojišťovny klienti využít vylepšených on-line služeb, například možnost online sjednání pojištění.

Internetové stránky České pojišťovny byly připraveny ve spolupráci s Ogilvy Interactive.

Komentáře