Česká pošta bude vydávat e-podpisy (aktualizováno, 9. 3. 2007)

Akreditace Ministerstva informatiky opravňuje Českou poštu k vydávání kvalifikovaných certifikátů, které slouží k vytváření elektronického podpisu, a kvalifikovaných systémových certifikátů, které umožňují používat takzvané elektronické značky.

Česká pošta bude vydávat e-podpisy (aktualizováno, 9. 3. 2007)


Akreditace Ministerstva informatiky opravňuje Českou poštu k vydávání kvalifikovaných certifikátů, které slouží k vytváření elektronického podpisu, a kvalifikovaných systémových certifikátů, které umožňují používat takzvané elektronické značky.

Na rozdíl od elektronického podpisu označují elektronické značky zprávu automaticky (bez zásahu označující osoby) a zatímco elektronický podpis může vytvářet pouze konkrétní fyzická osoba, elektronické značky slouží i osobám právnickým nebo úřadům. Používání elektronických značek je užitečné tam, kde je nezbytné důvěryhodným způsobem označovat velké objemy zpráv v krátkém časovém období a kde by používání elektronického podpisu bylo z hlediska časového, personálního i finančního zbytečně náročné. Budou proto využívány při vydávání ověřených výpisů z úředních registrů nebo při potvrzování přijetí velkého objemu zpráv elektronickými podatelnami. Česká pošta je prvním poskytovatelem, který bude elektronické značky nabízet.

Certifikační služby České pošty bude od 1. září zajišťovat prozatím sedm jejích poboček, a to v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Ostravě a Brně. Cena, za kterou bude možné od České pošty získat elektronický podpis, by přitom neměla překročit 200 Kč.


Aktuální seznam kontaktních míst pro zaručený elektronický podpis u České pošty najdete zde (externí odkaz, stávající okno).

Komentáře