Česká společnost pro systémovou integraci má nového člena - Minerva Česká republika

Minerva ČR oznamuje, že vstoupila do České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) a stala se partnerem Centra pro výzkum informačních systémů (CVIS). Minerva se jako nový kolektivní člen bude podílet na aktivitách a záměrech ČSSI v oblasti informačních technologií.

Česká společnost pro systémovou integraci má nového člena - Minerva Česká republika


Posláním odborné sekce CVIS je posilovat informační a znalostní bázi v oboru podnikové informatiky, podpořit a rozvíjet dosavadní činnost ČSSI v této oblasti. CVIS realizuje své poslání těmito aktivitami:

  • Sdružovat uživatelské organizace a dodavatelské firmy s profesním zájmem o podnikové informační systémy a vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.
  • Sdružovat doktorandy, asistenty i diplomanty, podnítit jejich snahu a podpořit odborný růst v oboru podnikové informatiky i nabytí praktických zkušeností pro své budoucí povolání.
  • Být nejen pojítkem mezi mladými budoucími odborníky a podnikovou praxí, ale přímo je získat k systematické spolupráci na vědecko-výzkumné a publikační činnosti v rámci CVIS.
  • Podporovat a systematicky mapovat rozvoj podnikových IS/ICT produktů na českém trhu – dosáhnout vytvoření platformy pro systémový výzkum ERP, APS/SCM, CRM a DW/BI aplikací.
  • Popularizovat činnost CVIS i celé ČSSI u odborné i laické veřejnosti vědecko-výzkumnými aktivitami, jejich veřejnou presentací a odbornou publikační činností.
Komentáře