Scanservice dodá dokumentové řešení pro Deutsche Börse

Scanservice zvítězil se svým projektem digitalizace dokumentů formou Business Process Outsourcingu (BPO) ve výběrovém řízení pro Clearstream Operations Prague, člena Deutsche Börse Group.

Scanservice dodá dokumentové řešení pro Deutsche Börse


V rámci kontraktu scanservice zajišťuje služby digitalizace dokumentů pro všechna evropská i mimoevropská obchodní oddělení Clearstreamu. Tato oddělení využívají řešení digitalizace a archivace implementovaná ve všech pobočkách Deutsche Börse Group. Dodávka zahrnuje skenovací technologii Kodak a zajištění týmu operátorek pro zpracování až několika tisíc dokumentů denně. Zpracování probíhá jako in-house řešení přímo v Clearstreamu za dodržení interních bezpečnostních pravidel.

Společnost scanservice zahájila realizaci této dodávky BPO služeb v dubnu 2012. Aktuálně zpracovává několik desítek tisíc dokumentů měsíčně v rámci denního obchodování a převodu stávajících papírových dokumentů do digitálního dokumentového archivu.


Úvodní foto: IDG
Komentáře