Česká spořitelna bude mít zhruba 100 bankomatů se čtečkou čárových kódů

V průběhu dvou následujících měsíců vybaví Česká spořitelna přibližně 100 bankomatů v síti čtečkou čárových kódů.

Česká spořitelna bude mít zhruba 100 bankomatů se čtečkou čárových kódů


 

Tato funkčnost klientům umožňuje jednodušší platbu složenek. Již nyní najdou klienti čtečku čárových kódů na 30 bankomatech České spořitelny. Ačkoliv je čtečka na bankomatu umístěna blízko vstupního otvoru pro kartu, klienti se nemusí obávat, že se jedná o skimmovací zařízení. Čtečka čárových kódů ve tvaru krabičky se na bankomatu nachází přímo pod vstupem pro platební kartu. Při volbě platby SIPO v bankomatu je klient dotázán, zda má u sebe originální doklad.

Pokud zvolí ANO, rozsvítí se čtečka (červený paprsek) a na obrazovce se objeví výzva k přiložení čárového kódu na dokladu do prostoru paprsku. Takto se načte částka a variabilní symbol, klient poté ještě přes klávesnici doplní spojovací číslo (není obsaženo v čárovém kódu), celé zadání potvrdí, a tím odešle ke zpracování. Čtečka čárových kódů prozatím slouží jen k zaplacení dokladů SIPO České pošty, v budoucnu však bude umožňovat i placení faktur s čárovým kódem. Čtečkou čárového kódu jsou také vybaveny všechny nové bankomaty, které banka tento rok uvede do sítě, ať již do zcela nových míst či při výměně starších strojů za nové.

Klienti nemusí mít obavu, že se jde o skimmovací zařízení. Skimmovací zařízení bývá umístěno nad monitorem se zaměřením na klávesnici a především na zeleném plastovém můstku vstupu pro kartu, jelikož odečítá informace přímo z magnetického proužku karty. Čtečka čárových kódů se nachází pod vstupem pro kartu, žádnou svou částí tedy nezasahuje do inkriminovaných zón. O skimmovacích zařízeních se mohou klienti dozvědět více na internetových stránkách České spořitelny v bezpečnostní sekci s názvem Nenechte se nachytat, kde jsou k dispozici také ukázky skimmovacích zařízení: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_4705.xml.

Komentáře